Idiomy angielskie

Zapraszamy do zapoznania się z angielskimi idiomami. Każdy z idiomów, oprócz tłumaczenia na język polski, posiada przykładowe zdanie, które ułatwi naukę słówek.

There are 136 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Term Definition
a baby boomer

a baby boomer   Click to listen highlighted text! a baby boomer

1. osoba urodzona w czasie wyżu demograficznego między 1945 a 1965 rokiem

przykładowe zdania:

1.  They call themselves a baby boomer generation.   Click to listen highlighted text! They call themselves a baby boomer generation. - Nazywają siebie pokoleniem wyżu demograficznego. 

a backseat driver

a backseat driver   Click to listen highlighted text! a backseat driver

1. osoba wiecznie poczająca kierowcę

2. osoba, która lubi pouczać w każdej kwestii

przykładowe zdania:

1. Driving a car with my mother-in-law inside is a nightmare. She is a terrible backseat driver.   Click to listen highlighted text! Driving a car with my mother-in-law inside is a nightmare. She is a terrible backseat driver. - Prowadzenie samochodu w towarzystwie mojej teściowej to koszmar. Bez przerwy zwraca uwagę jak jechać.

2. Stop being such a backseat driver and do something on your own.   Click to listen highlighted text! Stop being such a backseat driver and do something on your own. - Przestań wszystkich pouczać i zrób coś samemu.

a bone of contention

a bone of contention   Click to listen highlighted text! a bone of contention

1. kość niezgody

przykładowe zdania:

1.  Her money was a bone of contention in her family.   Click to listen highlighted text! Her money was a bone of contention in her family. - Jej pieniądze były kością niezgody w jej rodzinie. 

2.  They did not expect that the agreement would become a bone of contention.   Click to listen highlighted text! They did not expect that the agreement would become a bone of contention. - Nie spodziewali się, że ta umowa stanie się kością niezgody.

a cock and bull story

a cock and bull story   Click to listen highlighted text! a cock and bull story

1. bujda, bajeczka, niestworzona historia

przykładowe zdania:

1. He told me some some cock and bull story about his achievemnts.   Click to listen highlighted text! He told me some some cock and bull story about his achievemnts. - Opowiedział mi jakieś niestworzone historie o swoich osiągnięciach.

a cuckoo in the nest

a cuckoo in the nest   Click to listen highlighted text! a cuckoo in the nest

1. osoba nie pasująca do grupy

przykładowe zdania:

1. They were very polite to me, but still I felt like a cuckoo in the nest.   Click to listen highlighted text! They were very polite to me, but still I felt like a cuckoo in the nest. - Byli dla mnie bardzo mili, ale mimo wszystko czułem, że nie pasuję do grupy.

a fair crack of the whip

a fair crack of the whip   Click to listen highlighted text! a fair crack of the whip

1. równe szanse

przykładowe zdania:

1. All of you will be given a fair crack of the whip.   Click to listen highlighted text! All of you will be given a fair crack of the whip. - Wszyscy będziecie mieli równe szanse.

a far cry from

a far cry from   Click to listen highlighted text! a far cry from

1. bardzo róznić się od czegoś, być bardzo daleko od czegoś

przykładowe zdania:

1. What you did was a far cry from what you had promised.   Click to listen highlighted text! What you did was a far cry from what you had promised. - To co zrobiłeś bardzo różniło się od tego co obiecałeś.

2. This car is a far cry from the one you had before.   Click to listen highlighted text! This car is a far cry from the one you had before. - Ten samochód bardzo różni się od tego, który miałeś wcześniej. 

a feather in one's cap

a feather in one's cap   Click to listen highlighted text! a feather in one's cap

1. powód do dumy

przykładowe zdania:

1. My son's sport achievements are a feather in my cap.   Click to listen highlighted text! My son's sport achievements are a feather in my cap. - Sportowe osiągnięcia mojego syna są dla mnie powodem do dumy.

a hard nut to crack

a hard nut to crack   Click to listen highlighted text! a hard nut to crack

1. twardy orzech do zgryzienia

przykładowe zdania:

1. Refugee crisis is a hard nut to crack for Europe.   Click to listen highlighted text! Refugee crisis is a hard nut to crack for Europe. - Kryzys migracyjny to dla Europy twardy orzech do zgryzienia.

a hot potato

a hot potato   Click to listen highlighted text! a hot potato

1. gorący temat, trudny problem, drażliwy tematy

przykładowe zdania:

1. The issue of migration is a political hot potato.   Click to listen highlighted text! The issue of migration is a political hot potato. - Temat migracji jest gorącym politycznym tematem.

2. I never discuss religion topics, because it can be a hot potato.   Click to listen highlighted text! I never discuss religion topics, because it can be a hot potato. - Nigdy nie poruszam religijnych spraw, bo moga okazać się drażliwym tematem. 

a little bird told me

a little bird told me   Click to listen highlighted text! a little bird told me

1. gdzieś słyszałem, obiło mi się o uszy

przykładowe zdania:

1. A little bird told me that you are getting married.   Click to listen highlighted text! A little bird told me that you are getting married. - Obiło mi się o uszy, że wychodzisz za mąż.

a month of Sundays

a month of Sundays   Click to listen highlighted text! a month of Sundays

1. bardzo długi czas, całe wieki

przykładowe zdania:

1. With your attitude it is going to take a month of Sundays to learn new vocabulary.   Click to listen highlighted text! With your attitude it is going to take a month of Sundays to learn new vocabulary. - Z twoim podejściem nauczenie się nowego słownictwa zajmie wieki.

2. It has been a month of Sundays since I last went to the cinema.   Click to listen highlighted text! It has been a month of Sundays since I last went to the cinema. - Już bardzo długo nie byłam w kinie.

a night owl

a night owl   Click to listen highlighted text! a night owl

1. nocny marek

przykładowe zdania:

1. I am a night owl and I often read until 3 a.m.   Click to listen highlighted text! I am a night owl and I often read until 3 a.m. - Jestem nocnym markiem i często czytam do 3 nad ranem.

a piece of cake

a piece of cake   Click to listen highlighted text! a piece of cake

1. bułka z masłem

przykładowe zdania:

1. That task was a piece of cake. It only took me 15 minutes.   Click to listen highlighted text! That task was a piece of cake. It only took me 15 minutes. - Tamto zadanie to była bułka z masłem. Zajęło mi to tylko 15 min

2. It's a piece of cake. I can do it with my eyes closed.   Click to listen highlighted text! It's a piece of cake. I can do it with my eyes closed. - To bułka z masłem. Mogę to zrobić z zamkniętymi oczami

a storm in a teacup

a storm in a teacup   Click to listen highlighted text! a storm in a teacup

1. burza w szklance wody

przykładowe zdania:

1. They were very excited about the new mobile phone, but it turned out to be a storm in a teacup. There were no significant changes comparing to the previous one.   Click to listen highlighted text! They were very excited about the new mobile phone, but it turned out to be a storm in a teacup. There were no significant changes comparing to the previous one. - Byli bardzo podekscytowani nowym modelem telefonu, ale okazał się burzą w szklance wody. W porównaniu do poprzedniego modelu niewiele się zmieniło.

a wolf in sheep's clothing

a wolf in sheep's clothing   Click to listen highlighted text! a wolf in sheep's clothing

1. wilk w owczej skórze

przykładowe zdania:

1. I told you he was not the man for you. I suspected he was a wolf in sheep's clothing.   Click to listen highlighted text! I told you he was not the man for you. I suspected he was a wolf in sheep's clothing. - Mówiłam ci, że to nie mężczyzna dla ciebie. Podejrzewałam, że jest wilkiem w owczej skórze.

across the board

across the board   Click to listen highlighted text! across the board

1. ogólnie, powszechnie, bez wyjątku

przykładowe zdania:

1. The new regulations will only apply to new students, so it won't be across the board.   Click to listen highlighted text! The new regulations will only apply to new students, so it won't be across the board. - Nowe będą dotyczyły tylko nowych uczniów, więc nie będą obowiązywały ogólnie.

2. Across the board costs cuts are necessary if we want to stay in the market.   Click to listen highlighted text! Across the board costs cuts are necessary if we want to stay in the market. - Potrzebne są ogólne cięcia kosztów jeśli chcemy pozostać na rynku.

across the pond

across the pond   Click to listen highlighted text! across the pond

1. USA, za Oceanem Atlantyckim 

przykładowe zdania:

1. The best coffee shop I have ever been is across the pond.   Click to listen highlighted text! The best coffee shop I have ever been is across the pond. - Najlepsza kawiarnia w jakiej kiedykolwiek byłem jest w Stanach.

afraid of one's own shadow

afraid of one's own shadow   Click to listen highlighted text! afraid of one's own shadow

1. bać się własnego cienia

przykładowe zdania:

1. It is really easy to scare her. She is afraid of her own shadow.   Click to listen highlighted text! It is really easy to scare her. She is afraid of her own shadow. - Bardzo łatwo ją przestraszyć. Ona boi się nawet własnego cienia.

2. After that accident, he is even afraid of his own shadow.   Click to listen highlighted text! After that accident, he is even afraid of his own shadow. - Po tamtym wypadku boi się nawet własnego cienia.

after your own heart

after your own heart   Click to listen highlighted text! after your own heart

1. bratnia dusza

przykładowe zdania:

1. We understand each other without words. He is after my own heart.   Click to listen highlighted text! We understand each other without words. He is after my own heart. - Rozumiemy się bez słów. On jest moją bratnią duszą. 

comments powered by Disqus

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!