Zaimki wzajemne (reciprocal pronouns) w języku angielskim.

Zaimki wzajemne w języku angielskim, jak sama nazwa wskazuje, wyrażają pewną wzajemność. Czasem jest to wzajemność dwóch osób (each other) lub więcej niż dwóch osób (one another).

 

each other   Click to listen highlighted text! each other - siebie nawzajem, wzajemnie, 'się' (zastosujemy w przypadku dwóch osób)

one another   Click to listen highlighted text! one another - siebie nazwajem, wzajemnie, 'się' (zastosujemy w przypadku więcej niż dwóch osób)

 

Spójrzmy na przykład:

Tom and Kate hate each other.   Click to listen highlighted text! Tom and Kate hate each other. - Tom i Kate się (wzajemnie) nienawidzą. (dwie osoby)

Tom, Kate and Mike hate one another.   Click to listen highlighted text! Tom, Kate and Mike hate one another. - Tom, Kate i Mike się (wzajemnie) nienawidzą. (więcej niż dwie osoby, każda, co smutne, nienawidzi każdej z osobna)

 

Zapamiętaj!

Zaimki wzajemne 'each other' oraz 'one another', wbrew pierwszemu wrażeniu, występują w liczbie pojedyńczej. Warto o tym pamiętać, gdy zastosujemy dopełniacz saksoński, tak jak w poniższych przykładach:

We watch each other's backs every time we patrol the streets.   Click to listen highlighted text! We watch each other's backs every time we patrol the streets. - Osłaniamy się nazwajem za każdym razym gdy patrolujemy ulice.

Boys in our class like one another's company.   Click to listen highlighted text! Boys in our class like one another's company. - Chłopcy w naszej klasie lubią swoje towarzystwo.

 

 

Dodatkowe przykłady zdań z zaimkami wzajemnymi:

Sarah and Tom looked at each other.   Click to listen highlighted text! Sarah and Tom looked at each other. - Sarah i Tom spojrzeli na siebie.

My parents helped each other with preparing the dinner.   Click to listen highlighted text! My parents helped each other with preparing the dinner. - Moi rodzice pomagali sobie nawzajem z przygotowaniem obiadu.

They were both screaming at each other.   Click to listen highlighted text! They were both screaming at each other. - Oboje na siebie krzyczeli.

Kate and Peter understand each other without words.   Click to listen highlighted text! Kate and Peter understand each other without words. - Kate i Peter rozumieją się bez słów.

Everybody knows that you and me like each other.   Click to listen highlighted text! Everybody knows that you and me like each other. - Wszyscy wiedzą, że się lubimy.

I don't understand why people are killing one another.   Click to listen highlighted text! I don't understand why people are killing one another. - Nie rozumiem dlaczego ludzie zabijają się nawzajem.

Everybody has to respect one another's feelings.   Click to listen highlighted text! Everybody has to respect one another's feelings. - Wszyscy musimy szanować wzajemnie swoje uczucia.

Polish people living abroad should support one another.   Click to listen highlighted text! Polish people living abroad should support one another. - Polacy żyjący za granicą powinni się wzajemnie wspierać.

All the players in our team are helping one another.   Click to listen highlighted text! All the players in our team are helping one another. - Wszyscy zawonicy w naszej drużynie wzajemnie sobie pomagają.

 

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!