Idiomy angielskie

Zapraszamy do zapoznania się z angielskimi idiomami. Każdy z idiomów, oprócz tłumaczenia na język polski, posiada przykładowe zdanie, które ułatwi naukę słówek.

There are 20 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Term Definition
babe in the woods

babe in the woods   Click to listen highlighted text! babe in the woods

1. bezradny jak dziecko, niedoświadczony, naiwny

przykładowe zdania:

1. She is just a babe in the woods when it comes to planning a trip.   Click to listen highlighted text! She is just a babe in the woods when it comes to planning a trip. - Jest bezradna jak dziecko kiedy trzeba zaplanować podróż. 

bark up the wrong tree

bark up the wrong tree   Click to listen highlighted text! bark up the wrong tree

1. skupiać się na niewłaściwym problemie

2. poważnie się mylić

przykładowe zdania:

1. They had time to investigate this case but they are still barking up the wrong tree.   Click to listen highlighted text! They had time to investigate this case but they are still barking up the wrong tree. - Mieli czas na zapoznanie się z tym przypadkiem, ale nadal skupiają się na niewłaściwym problemie.

2. If they think they know the solution, they are barking up the wrong tree.   Click to listen highlighted text! If they think they know the solution, they are barking up the wrong tree. - Jeśli myślą, że znają rozwiązanie to grubo się mylą.

be at odds

be at odds   Click to listen highlighted text! be at odds

1. być po przeciwnych stronach, nie zgadzać się, stać w sprzeczności

przykładowe zdania:

1. The new regulations are at odds with the previous arrangements.   Click to listen highlighted text! The new regulations are at odds with the previous arrangements. - Nowe przepisy stoją w sprzeczności z wcześniejszymi ustaleniami.

2. I am constantly at odds with my family.   Click to listen highlighted text! I am constantly at odds with my family. - Wiecznie nie zgadzam się z moją rodziną.

be better off

be better off   Click to listen highlighted text! be better off

1. lepiej

2. być lepiej sytuowanym

przykładowe zdania:

1. Tom would be better off in a more quiet place.   Click to listen highlighted text! Tom would be better off in a more quiet place. - Tom'owi byłoby lepiej w bardziej cichym miejscu.

2. She is better off than most of her friends.   Click to listen highlighted text! She is better off than most of her friends. - Ona jest lepiej sytuowana (bogatsza) niż większąść jej znajomych. 

be broke

be broke   Click to listen highlighted text! be broke

1. być spłukanym, bez grosza przy duszy

przykładowe zdania:

1. I am broke and it is not easy to find a job in this city.   Click to listen highlighted text! I am broke and it is not easy to find a job in this city. - Jestem spłukany, a w tym mieście nie jest łatwo znaleźć pracę.

be in a rut

be in a rut   Click to listen highlighted text! be in a rut

1. popaść w rutynę

przykładowe zdania:

1. I'm not the only one in a rut.   Click to listen highlighted text! I'm not the only one in a rut. - Nie ja jeden popadłem w rutynę.

be in the red

be in the red   Click to listen highlighted text! be in the red

1. być na minusie, mieć debet

przykładowe zdania:

1. I am always in the red at the end of the month.   Click to listen highlighted text! I am always in the red at the end of the month. - Zawsze jestem na minusie pod koniec miesiąca. 

2. He is in the red because he was partying too much this week.   Click to listen highlighted text! He is in the red because he was partying too much this week. - Jest na minusie, bo za dużo imprezował w tym tygodniu.

beat about the bush

beat about the bush   Click to listen highlighted text! beat about the bush

1. owijać w bawełnę

przykładowe zdania:

1. If you want to leave me don't beat about the bush and just say it.   Click to listen highlighted text! If you want to leave me don't beat about the bush and just say it. - Jeśli chcesz mnie zostawić to nie owijaj w bawełnę i po prostu to powiedz.

beat sb to a jelly

beat sb to a jelly   Click to listen highlighted text! beat sb to a jelly

1. zbić na kwaśne jabłko

przykładowe zdania:

1. He has threatened to beat me to a jelly if I say something to his mother.   Click to listen highlighted text! He has threatened to beat me to a jelly if I say something to his mother. - Zagroził, że zbije mnie na kwaśne jabłko jeśli powiem coś jego mamie.

beat the clock

beat the clock   Click to listen highlighted text! beat the clock

1. wygrać walkę z czasem, wygrać wyścig z czasem, skończyć coś przed czasem

przykładowe zdania:

1. He managed to beat the clock and arrived on time for the meeting.   Click to listen highlighted text! He managed to beat the clock and arrived on time for the meeting. - Wygrał walkę z czasem i nie spóźnił się na spotkanie. 

2. If you fail to beat the clock, you will be disqualified.   Click to listen highlighted text! If you fail to beat the clock, you will be disqualified. - Zostaniesz wyeliminowany jeśli nie ukończysz przed czasem.

behind the times

behind the times   Click to listen highlighted text! behind the times

1. staroświecki, być w tyle

przykładowe zdania:

1. You are a bit behind the times. This shirt was trendy 20 years ago.   Click to listen highlighted text! You are a bit behind the times. This shirt was trendy 20 years ago. - Jesteś trochę staroświecki.  Ta koszula była modna 20 lat temu.

2. The computers in your office are behind the times. Are they still working?   Click to listen highlighted text! The computers in your office are behind the times. Are they still working? - Komputery w twoim biurze są staroświeckie. Czy one jeszcze działają?

below the belt

below the belt   Click to listen highlighted text! below the belt

1. poniżej pasa

przykładowe zdania:

1. Your rude remarks about her make-up were really below the belt.   Click to listen highlighted text! Your rude remarks about her make-up were really below the belt. - Twoje niegrzeczne uwagi odnośnie jej makijażu były naprawdę poniżej pasa.

between the devil and the deep blue sea

between the devil and the deep blue sea   Click to listen highlighted text! between the devil and the deep blue sea

1. między młotem a kowadłem

przykładowe zdania:

1. I am between the devil and the deep blue sea with this choice. Both of my decisions are going to cause problems. - Jestem między młotem a kowadłem w sprawie tego wyboru. Każda z moich decyzji będzie źródłem problemów.

beyond a shadow of a doubt

beyond a shadow of a doubt   Click to listen highlighted text! I am between the devil and the deep blue sea with this choice. Both of my decisions are going to cause problems. - Jestem między młotem a kowadłem w sprawie tego wyboru. Każda z moich decyzji będzie źródłem problemów. beyond a shadow of a doubt beyond a shadow of a doubt

1. bez cienia wątpliwości

przykładowe zdania:

1. I know, beyond a shadow of a doubt, that he is going to get that job.   Click to listen highlighted text! I know, beyond a shadow of a doubt, that he is going to get that job. - Wiem, bez cienia wątpliwości, że dostanie tą pracę.

big fish

big fish   Click to listen highlighted text! big fish

1. gruba ryba, ktoś ważny

przykładowe zdania:

1. My dad is a big fish in our town. Everybody knows him.   Click to listen highlighted text! My dad is a big fish in our town. Everybody knows him. - Mój tata jest grubą rybą w naszym miasteczku. Wszyscy go tu znają.

bird's eye view

bird's eye view   Click to listen highlighted text! bird's eye view

1. widok z lotu ptaka, ogólne spojrzenie

przykładowe zdania:

1. I had a bird's eye view on the village from the hill.   Click to listen highlighted text! I had a bird's eye view on the village from the hill. - Ze wzgórza widziałem wioskę jak z lotu ptaka.

2. Have you seen the latest bird's eye view pictures of London?   Click to listen highlighted text! Have you seen the latest bird's eye view pictures of London? - Widziałeś ostatnie zdjęcia Londynu z lotu ptaka?

bite one's tongue

bite one's tongue   Click to listen highlighted text! bite one's tongue

1. ugyźć się w język

2. poważnie się mylić

przykładowe zdania:

1. He asked if I liked her poem. I just bit my tongue and said it was nice.   Click to listen highlighted text! He asked if I liked her poem. I just bit my tongue and said it was nice. - Zapytał czy podobał mi się jego wiersz. Ugryzłam się w język i powiedziałam, że był ładny.

blow sth out of proportion

blow sth out of proportion   Click to listen highlighted text! blow sth out of proportion

1. rozdmuchać coś ponad rzeczywistą miarę

przykładowe zdania:

1. I just said that I don't like this dress and you are blowing it out of proportion.   Click to listen highlighted text! I just said that I don't like this dress and you are blowing it out of proportion. - Powiedziałem tylko, że nie podoba mi się ta sukienka a ty niepotrzebnie rodmuchujesz ten temat.

break a leg

break a leg   Click to listen highlighted text! break a leg

1. powodzenia, połamania nóg

przykładowe zdania:

1. I told him to break a leg before his first performance.   Click to listen highlighted text! I told him to break a leg before his first performance. - Życzyłem mu powodzenia / połamania nóg przed jego pierwszym występem.

burst out laughing

burst out laughing   Click to listen highlighted text! burst out laughing

1. wybuchnąć śmiechem

przykładowe zdania:

1. I burst out laughing when I saw my dirty face in the mirror.   Click to listen highlighted text! I burst out laughing when I saw my dirty face in the mirror. - Wybuchnąłem śmiechem gdy ujrzałem moją ubrudzoną twarz w lustrze. 

comments powered by Disqus

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!