Idiomy angielskie

Zapraszamy do zapoznania się z angielskimi idiomami. Każdy z idiomów, oprócz tłumaczenia na język polski, posiada przykładowe zdanie, które ułatwi naukę słówek.

There are 136 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Term Definition
make it a rule to do something

make it a rule to do something   Click to listen highlighted text! make it a rule to do something

1. przyjąć zasadę, postanowić

przykładowe zdania:

1. I will make it a rule not to eat before sleep.   Click to listen highlighted text! I will make it a rule not to eat before sleep. - Przyjmuję zasadę, że nie jem przed snem.

naked eye

naked eye   Click to listen highlighted text! naked eye

1. gołym okiem

przykładowe zdania:

1. That needle was so thin that we couldn't see it with the naked eye.   Click to listen highlighted text! That needle was so thin that we couldn't see it with the naked eye. - Igła była tak cienka, że nie mogliśmy jej zobaczyć gołym okiem. 

on the back burner

on the back burner   Click to listen highlighted text! on the back burner

1. odłożyć na później, zepchnięte na dalszy plan

przykładowe zdania:

1. Cost reduction is not a subject that can be put on the back burner.   Click to listen highlighted text! Cost reduction is not a subject that can be put on the back burner. - Redulcja kosztów nie jest tematem, który można odłożyć na później. 

2. This decision has been on the back burner for 2 years. I think it is time to act.   Click to listen highlighted text! This decision has been on the back burner for 2 years. I think it is time to act. - Ta decyzja była spychana na dalszy plan przez dwa lata. Myślę, że już czas działać.

on thin ice

on thin ice   Click to listen highlighted text! on thin ice

1. na niepewnym gruncie, ryzykowna sytuacja, stąpać po kruchym lodzie

przykładowe zdania:

1. If you leave the office now, you'll really be on thin ice.   Click to listen highlighted text! If you leave the office now, you'll really be on thin ice. - Jeśli teraz wyjdziesz z biura, to znajdziesz się na naprawdę niepewnym gruncie

once in a blue moon

once in a blue moon   Click to listen highlighted text! once in a blue moon

1. od wielkiego dzwonu, raz na ruski rok

przykładowe zdania:

1. She visits her family once in a blue moon.   Click to listen highlighted text! She visits her family once in a blue moon. - Ona odwiedza rodzinę raz na ruski rok. 

2. I try to eat healthy food so it's only once in the blue moon I eat fast food.   Click to listen highlighted text! I try to eat healthy food so it's only once in the blue moon I eat fast food. - Staram się odżywiać zdrowo, więc tylko od wielkiego dzwonu zjem fast food.

pop your clogs

pop your clogs   Click to listen highlighted text! pop your clogs

1. umrzeć, wyciągnąć kopyta

przykładowe zdania:

1. I will surely go to heaven when I pop my clogs.   Click to listen highlighted text! I will surely go to heaven when I pop my clogs. - Na pewno pójdę do nieba gdy umrę. 

2. I did not know that he popped his clogs.   Click to listen highlighted text! I did not know that he popped his clogs. - Nie wiedziałem, że umarł.

promise wonders

promise wonders   Click to listen highlighted text! promise wonders

1. obiecywać złote góry, obiecywać coś niemożłiwego

przykładowe zdania:

1. Politicians always promise wonders before the elections.   Click to listen highlighted text! Politicians always promise wonders before the elections. - Politycy zawsze obiecują złote góry przed wyborami. 

put down roots

put down roots   Click to listen highlighted text! put down roots

1. zapuścić korzenie, ustatkować się

przykładowe zdania:

1. You have found your wife here, so maybe you will put down roots in this town?   Click to listen highlighted text! You have found your wife here, so maybe you will put down roots in this town? - Znalazłeś tu żonę, więc może zapuścisz w tym mieście korzenie?

put in jeopardy

put in jeopardy   Click to listen highlighted text! put in jeopardy

1. narazić na niebezpieczeństwo, stanowić zagrożenie

przykładowe zdania:

1. Your irresponsible behaviour puts the entire group in jeopardy.   Click to listen highlighted text! Your irresponsible behaviour puts the entire group in jeopardy. - Twoje nieodpowiedzialne zachowania naraża całą grupę na niebezpieczeństwo.

put your best foot forward

put your best foot forward   Click to listen highlighted text! put your best foot forward

1. przyłożyć się do czegoś, dać z siebie wszystko, bardzo się postarać

przykładowe zdania:

1. We will try to put our best foot forward and finish on time.   Click to listen highlighted text! We will try to put our best foot forward and finish on time. - Postaramy się dać z siebie wszystko i skończyć na czas.

put/stick your oar in

put / stick your oar in   Click to listen highlighted text! put / stick your oar in

1. wtrącać swoje trzy grosze

2. wtykać nos w nie swoje sprawy

przykładowe zdania:

1. Your mother is always sticking her oar in. She should know that we can solve our problems alone.   Click to listen highlighted text! Your mother is always sticking her oar in. She should know that we can solve our problems alone. - Twoja mama zawsze wtrąca swoje trzy grosze. Powinna wiedzieć, że sami potrafimy rozwiązywać swoje problemy.

2. I don't want to put my oar in, but it seems he doesn't respect your feelings.   Click to listen highlighted text! I don't want to put my oar in, but it seems he doesn't respect your feelings. - Nie chcę wtykać nosa w nie swoje sprawy, ale zdaje się, że on nie szanuje twoich uczuć.

raining cats and dogs

raining cats and dogs   Click to listen highlighted text! raining cats and dogs

1. leje jak z cebra

przykładowe zdania:

1. Don't go out without an umbrella. It's raining cats and dogs.   Click to listen highlighted text! Don't go out without an umbrella. It's raining cats and dogs. - Nie wychodź bez parasola. Leje jak z cebra.

ray of hope

ray of hope   Click to listen highlighted text! ray of hope

1. promyk nadziei

przykładowe zdania:

1. There is still a ray of hope. Don't worry.   Click to listen highlighted text! There is still a ray of hope. Don't worry. - Jest jescze promyk nadziei. Nie martw się. 

rough and ready

rough and ready   Click to listen highlighted text! rough and ready

1. prosty, niewyszukany, zrobiony na szybko

przykładowe zdania:

1. These are some rough and ready notes from the meeting. I hope it is enough to make a brief analysis.   Click to listen highlighted text! These are some rough and ready notes from the meeting. I hope it is enough to make a brief analysis. - To są zrobione na szybko notatki ze spotkania. Mam nadzieję, że wystarczą do zrobienia krótkiej analizy

saved by the bell

saved by the bell   Click to listen highlighted text! saved by the bell

1. uratowany na czas, niewiele brakowało, w ostatniej chwili

przykładowe zdania:

1. I did not know the answer, but my friend managed to pass it to me on a small piece of paper and I was saved by the bell.   Click to listen highlighted text! I did not know the answer, but my friend managed to pass it to me on a small piece of paper and I was saved by the bell. - Nie znałem odpowiedzi, ale mój przyjaciel zdążył mi ją podać na karteczce i zostałem uratowany w ostatniej chwili.

self-made man

self-made man   Click to listen highlighted text! self-made man

1. człowiek, który dorobił się wszystkiego dzięki swojej cieżkiej pracy

przykładowe zdania:

1. Look at Mark. He is a typical self-made man.   Click to listen highlighted text! Look at Mark. He is a typical self-made man. - Spójrz na Marka. Jest przykładem człowieka, który wszystkiego dorobił się dzięki swojej ciężkiej pracy. 

shed blood

shed blood   Click to listen highlighted text! shed blood

1. przelewać krew

przykładowe zdania:

1. Christians too often shed blood for their faith.   Click to listen highlighted text! Christians too often shed blood for their faith. - Chrześcijanie zbyt często przelewają krew za swoją wiarę. 

skeleton in the closet

skeleton in the closet   Click to listen highlighted text! skeleton in the closet

1. wstydliwy, hańbiący sekret

przykładowe zdania:

1. Every family has got a skeleton in the closet.   Click to listen highlighted text! Every family has got a skeleton in the closet. - Każda rodzina ma jakiś wstydliwy sekret. 

2. The press found out about her skeleton in the closet.   Click to listen highlighted text! The press found out about her skeleton in the closet. - Prasa dowiedziała się o jej wstydliwym sekrecie.

sweep something under the rug (carpet)

sweep something under the rug (carpet)   Click to listen highlighted text! sweep something under the rug (carpet)

1. zamiatać coś pod dywan, ukryć

przykładowe zdania:

1. Don't try to sweep this problem under the rug.   Click to listen highlighted text! Don't try to sweep this problem under the rug. - Nie próbuj zamiatać tego problemu pod dywan. 

2. The police wants to sweep this case under the rug.   Click to listen highlighted text! The police wants to sweep this case under the rug. - Policja chce zanieść tą sprawę pod dywan.

take for granted

take for granted   Click to listen highlighted text! take for granted

1. uważać coś za rzecz oczywistą, naturalną, o którą nie trzeba się starać

przykładowe zdania:

1. Essential services like water, electricity or healthcare are taken for granted in modern societies.   Click to listen highlighted text! Essential services like water, electricity or healthcare are taken for granted in modern societies. - Podstawowe usługi takie jak woda, prąd czy opieka zdrowotna w nowoczesnym społeczeństwie są uważane za rzecz oczywistą. 

comments powered by Disqus

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!