Zaimki zwrotne (reflexive pronouns) w języku angielskim

Zaimki zwrotne odnoszą się do podmiotu w zdaniu lub wyrażeniu. Ważnym jest fakt, że podmiot i dopełnienie w formie zaimka zwrotnego, to ta sama osoba. W zależności od liczby zaimki zwrotne kończą się na -self w liczbie pojedyńczej i na -selves w liczbie mnogiej. 

 

She accidentally hurt herself with a knife.   Click to listen highlighted text! She accidentally hurt herself with a knife. - Przypadkowo zraniła się nożem.

They tried to fix the car themselves.   Click to listen highlighted text! They tried to fix the car themselves. - Próbowali sami naprawić samochód.

 

Zestawienie wszystkich zaimków zwrotnych w tabelce:

 

liczba pojedyńcza liczba mnoga
I - myself   Click to listen highlighted text! myself we - ourselves   Click to listen highlighted text! ourselves
you - yourself   Click to listen highlighted text! yourself   you - yourselves   Click to listen highlighted text! yourselves

he - himself   Click to listen highlighted text! himself

she - herself   Click to listen highlighted text! herself

it - itself   Click to listen highlighted text! itself

they - themselves   Click to listen highlighted text! themselves

 

I like myself.   Click to listen highlighted text! I like myself. - Lubię siebie.

You like yourself.   Click to listen highlighted text! You like yourself. - Lubisz siebie.

He likes himself.   Click to listen highlighted text! He likes himself. - On lubi siebie.

She likes herself.   Click to listen highlighted text! She likes herself. - Ona lubi siebie.

It likes itself.   Click to listen highlighted text! It likes itself. - To lubi siebie.

We like ourselves.   Click to listen highlighted text! We like ourselves. - Lubimy siebie.

You like yourselves.   Click to listen highlighted text! You like yourselves. - Lubicie siebie.

They like themselves.   Click to listen highlighted text! They like themselves. - Lubią siebie.

Kiedy używamy zaimków zwrotnych (reflexive pronouns)?

1. Gdy podmiot i dopełnienie to ta sama osoba lub rzecz:

 

We helped ourselves with preparing the dinner.   Click to listen highlighted text! We helped ourselves with preparing the dinner. - Pomogliśmy sobie przygotować obiad.

I hate myself for believing you.   Click to listen highlighted text! I hate myself for believing you. - Nienawidzę siebie za to, że ci uwierzyłam.

She can take care of herself.   Click to listen highlighted text! She can take care of herself. - Ona potrafi o siebie zadbać.

My father is building himself a new garage.   Click to listen highlighted text! My father is building himself a new garage. - Mój tata buduje sobie nowy garaż.

They usually talk only about themselves.   Click to listen highlighted text! They usually talk only about themselves. - Oni z reguły mówią tylko o sobie.

You should be ashamed of yourselves.   Click to listen highlighted text! You should be ashamed of yourselves. - Powinniście się wstydzić.

She asked us to believe in ourselves.   Click to listen highlighted text! She asked us to believe in ourselves. - Poprosiła nas abyśmy w siebie uwierzyli.

The way you smile speaks for itself.   Click to listen highlighted text! The way you smile speaks for itself. - Sposób w jaki się uśmiechasz mówi sam za siebie.

 

2. Gdy chcemy podkreślić, że coś zostało zrobione samodzielnie. Często w takim przypadku łączymy zaimek z by.

 

They themselves wanted me to come.   Click to listen highlighted text! They themselves wanted me to come. - Oni sami chccieli abym przyszedł.

I have painted the wall (by) myself.   Click to listen highlighted text! I have painted the wall (by) myself. - Sam pomalowałem ścianę.

I did my homework (by) myself.   Click to listen highlighted text! I did my homework (by) myself. - Sama zrobiłam zadanie domowe.

He himself told that.   Click to listen highlighted text! He himself told that. - On sam to powiedział.

She taught herself to play the piano.   Click to listen highlighted text! She taught herself to play the piano. - Ona sama nauczyła się grać na pianinie.

 

3. Jako znaczenie słów 'również, też'

 

Tom was very tired yesterday. I was very tired myself.   Click to listen highlighted text! Tom was very tired yesterday. I was very tired myself. - Tom był wczoraj bardzo zmęczony. Ja też byłem bardzo zmęczony.

 

Należy zwrócić uwagę w jaki sposób zastosowany jest zaimek zwrotny. Ma to ogromne znaczenie w poprawnym zrozumieniu zdania. Spójrzmy na przykłady:

 

She baked herself a delicious cake.   Click to listen highlighted text! She baked herself a delicious cake. - Upiekła sobie pyszne ciasto.

She baked a delicious cake (by) herself.   Click to listen highlighted text! She baked a delicious cake (by) herself. - Sama upiekła pyszne ciasto

 

They repaired themselves the TV.   Click to listen highlighted text! They repaired themselves the TV. - Oni naprawili sobie telewizor.

They repaired the TV (by) themselves.   Click to listen highlighted text! They repaired the TV (by) themselves. - Oni sami naprawili telewizor.

 

You answered yourself the question.   Click to listen highlighted text! You answered yourself the question. - Odpowiedziałeś sobie na pytanie.

You answered the question (by) yourself.   Click to listen highlighted text! You answered the question (by) yourself. - Sam odpowiedziałeś na pytanie.

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!