Zaimki nieokreślone (Indefinite pronouns) w języku angielskim

Zaimki nieokreślone w języku angielskim nie odnoszą się do konkretnej osoby, miejsca lub rzeczy. Przykładowe zaimki nieokreślone to: coś, ktoś, gdzieś, komuś, ktokolwiek, wszyscy, żaden i itp.

 

Zaimki nieokreślone dotyczące osób:

 

somebody   Click to listen highlighted text! somebody

ktoś, komuś, kogoś zdania twierdzące Somebody has knocked the door.   Click to listen highlighted text! Somebody has knocked the door. - Ktoś zapukał do drzwi.

someone   Click to listen highlighted text! someone

ktoś, komuś, kogoś zdania twierdzące Someone tried to open the door.   Click to listen highlighted text! Someone tried to open the door. - Ktoś próbował otworzyć drzwi.

 

 

anybody   Click to listen highlighted text! anybody

ktoś, ktokolwiek, każdy

zdania twierdzące

zdania przeczące

zdania pytające

Anybody is welcome to join the game.   Click to listen highlighted text! Anybody is welcome to join the game. - Każdy może przyłączyć się do gry.

I don't know anybody who speaks Chinese.   Click to listen highlighted text! I don't know anybody who speaks Chinese. - Nie znam nikogo kto mówi po chińsku.

Is anybody in the kitchen?   Click to listen highlighted text! Is anybody in the kitchen? - Czy ktoś jest w kuchni?

anyone   Click to listen highlighted text! anyone

ktoś, ktokolwiek, każdy

zdania twierdzące

zdania przeczące

zdania pytające

I am looking for anyone who can dance.   Click to listen highlighted text! I am looking for anyone who can dance. - Szukam każdego kto potrafi tańczyć.

Don't tell anyone about our problem.   Click to listen highlighted text! Don't tell anyone about our problem. - Nie mów nikomu o naszym problemie.

Is there anyone who can fix it?   Click to listen highlighted text! Is there anyone who can fix it? - Czy ktoś potrafi to naprawić?

 

nobody   Click to listen highlighted text! nobody

nikt

zdania przeczące

Nobody came to see that film.   Click to listen highlighted text! Nobody came to see that film. - Nikt nie przyszedł obejrzeć filmu.

no one   Click to listen highlighted text! no one

nikt

zdania przeczące

No one knows what is he talking about.   Click to listen highlighted text! No one knows what is he talking about. - Nikt nie wie o czym on mówi.

 

everybody   Click to listen highlighted text! everybody

wszyscy, każdy

zdania twierdzące

zdania przeczące

zdania pytające

Everybody was happy.   Click to listen highlighted text! Everybody was happy. - Wszyscy byli zadowoleni.

Not everybody in here holds an invitation.   Click to listen highlighted text! Not everybody in here holds an invitation. - Nie wszyscy tutaj mają zaproszenia.

Is everybody in the bus?   Click to listen highlighted text! Is everybody in the bus? - Czy wszyscy są w autobusie?

everyone   Click to listen highlighted text! everyone

wszyscy, każdy

zdania twierdzące

zdania przeczące

zdania pytające

Everyone called him Jim.   Click to listen highlighted text! Everyone called him Jim. - Wszyscy nazywali go Jim.

Not everyone is going to like it.   Click to listen highlighted text! Not everyone is going to like it. - Nie każdy to polubi.

Isn't that better for everyone?   Click to listen highlighted text! Isn't that better for everyone? - Czy tak nie jest lepiej dla wszystkich?

 

Zaimki nieokreślone dotyczące rzeczy

 

something   Click to listen highlighted text! something

coś

zdania twierdzące

zdania pytające

He knows something about me.   Click to listen highlighted text! He knows something about me. - On coś o mnie wie.

Can you hear something?   Click to listen highlighted text! Can you hear something? - Słyszysz coś?

anything   Click to listen highlighted text! anything

coś, cokolwiek

zdania twierdzące

zdania przeczące

zdania pytające

Everyone called him Jim.   Click to listen highlighted text! Everyone called him Jim. - Wszyscy nazywali go Jim.

Not everyone is going to like it.   Click to listen highlighted text! Not everyone is going to like it. - Nie każdy to polubi.

Isn't that better for everyone?   Click to listen highlighted text! Isn't that better for everyone? - Czy tak nie jest lepiej dla wszystkich?

nothing   Click to listen highlighted text! nothing

nic zdania przeczące Nothing was the same after the accident.   Click to listen highlighted text! Nothing was the same after the accident. - Po wypadku nic już nie było takie same.

everything   Click to listen highlighted text! everything

wszystko

zdania twierdzące

zdania przeczące

zdania pytające

You can't take everyting from me.   Click to listen highlighted text! You can't take everyting from me. - Nie możesz mi wszystkiego odebrać.

 

Zaimki nieokreślone dotyczące miejsca

 

somewhere   Click to listen highlighted text! somewhere

gdzieś

zdania twierdzące

zdania pytające

They live somewhere in Poland   Click to listen highlighted text! They live somewhere in Poland - Oni mieszkają gdzieś w Polsce.

Can we go somewhere this weekend?   Click to listen highlighted text! Can we go somewhere this weekend? - Czy możemy się gdzieś wybrać w ten weekend?

anywhere   Click to listen highlighted text! anywhere

gdzieś, gdziekolwiek, nigdzie

zdania twierdzące

zdania przeczące

zdania pytające

He will go anywhere you want.   Click to listen highlighted text! He will go anywhere you want. - On pójdzie gdziekolwiek będziesz chciała.

They can't go anywhere today.   Click to listen highlighted text! They can't go anywhere today. - Nigdzie dziś nie mogą pójść.

Did you go anywhere last weekend?   Click to listen highlighted text! Did you go anywhere last weekend? - Czy gdzieś byłeś w ostatni weekend?

nowhere   Click to listen highlighted text! nowhere

nigdzie, donikąd, znikąd zdania przeczące He came out of nowhere.   Click to listen highlighted text! He came out of nowhere. - Pojawił się znikąd.

everywhere   Click to listen highlighted text! everywhere

wszędzie

zdania twierdzące

zdania przeczące

zdania pytające

I looked everywhere for my dog but I couldn't find it.   Click to listen highlighted text! I looked everywhere for my dog but I couldn't find it. - Szukałem mojego psa wszędzie, ale nie znalazłem go.

I can't go everywhere I want.   Click to listen highlighted text! I can't go everywhere I want. - Nie mogę iść wszędzie gdzie chcę.

Will you take me everywhere I want?   Click to listen highlighted text! Will you take me everywhere I want? - Czy zabierzesz mnie wszędzie gdzie chcę?

 

 

 

Czasownik po zaimku nieokreślonym występuje zawsze w liczbie pojedyńczej w trzeciej osobie:

 

Nobody likes me.   Click to listen highlighted text! Nobody likes me. - Nikt mnie nie lubi.

Something is bothering me.   Click to listen highlighted text! Something is bothering me. - Coś mnie dręczy.

Everything looks perfect.   Click to listen highlighted text! Everything looks perfect. - Wszystko wygląda idealnie.

Everybody is very happy.   Click to listen highlighted text! Everybody is very happy. - Wszyscy są bardzo szczęśliwi.

Everybody was singing.   Click to listen highlighted text! Everybody was singing. - Wszyscy śpiewali.

Everybody is looking at me.   Click to listen highlighted text! Everybody is looking at me. - Wszystcy na mnie patrzą.

 

Zaimki nieokreślone somebody, someone, something, somewhere mogą również wystąpić w pytaniach. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku spodziewamy się, że odpowiedź będzie konkretna i twierdząca.

 

Can somebody come here and help me?   Click to listen highlighted text! Can somebody come here and help me? - Czy ktoś mógłby tu podejść i mi pomóc? (spodziewamy się, że przynajmniej jedna osoba przyjdzie)

Have you heard something?   Click to listen highlighted text! Have you heard something? - Czy coś słyszałeś? (pytamy o konkretny hałas)

 

Końcówka -body lub -one w zaimkach takich jak somebody - someone, everybody - everyone itd., nie wpływa na ich znaczenie.

 

Jedyną różnicą, na którą wskazują lingwiści, jest zastosowanie odpowiedniej formy w stylu formalnym i nieformalnym. Końcówka -one znajdzie częściej zastosowanie w stylu formalnym, a końcówka -body w stylu nieformalnym.

 

 

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!