Strona bierna czasu Present Perfect.

Stronę bierną w czasie Present Perfect tworzy się następująco:

 

Podmiot + have been/has been + III forma czasownika

 

Do operatorów have/has dodajemy trzecię formę czasownika "to be" czyli "been"

 

Strona czynna Strona bierna
He has made breakfast.   Click to listen highlighted text! He has made breakfast. Breakfast has been made.   Click to listen highlighted text! Breakfast has been made.
He has bitten sandwiches.   Click to listen highlighted text! He has bitten sandwiches. Sandwiches have been bitten.   Click to listen highlighted text! Sandwiches have been bitten.

 

 

My job has been done.   Click to listen highlighted text! My job has been done. - Moja robota została zrobiona.

This decision has been made to protect the endangered species.   Click to listen highlighted text! This decision has been made to protect the endangered species. - Ta decyzja została podjęta aby chronić zagrożone gatunki.

New player has been selected.   Click to listen highlighted text! New player has been selected. - Został wybrany nowy zawodnik.

Your ideas have already been discussed.   Click to listen highlighted text! Your ideas have already been discussed. - Twoje pomysły zostały już omówione.

No evidence has been found.   Click to listen highlighted text! No evidence has been found. - Nie został znaleziony żaden dowód.

The public has not been informed.   Click to listen highlighted text! The public has not been informed. - Społeczeństwo nie zostało pinformowane.

Have they been infected with the virus?   Click to listen highlighted text! Have they been infected with the virus? - Czy zostali zakażeni wirusem?

 

Sprawdź również:

Strona bierna Present Simple

Strona bierna Past Simple

Strona bierna Future Simple

Strona bierna Present Continuous

Strona bierna Past Continuous

Strona bierna Past Perfect

Strona bierna Future Perfect

Ćwiczenia strona bierna

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!