Strona bierna czasu Present Continuous.

Strona bierna w czasie Present Continuous polega na zastosowaniu odpowiedniej formy czasownika 'to be', czyli 'is being' oraz 'are being' oraz III formy czasownika właściwego.

 

Podmiot + is being/are being + III forma czasownika

 

Strona czynna Strona bierna
He is making breakfast.   Click to listen highlighted text! He is making breakfast. Breakfast is being made.   Click to listen highlighted text! Breakfast is being made.
He is bitting sandwiches.   Click to listen highlighted text! He is bitting sandwiches. Sandwiches are being bitten.   Click to listen highlighted text! Sandwiches are being bitten.

 

My children are being taught English now.   Click to listen highlighted text! My children are being taught English now. - Moje dzieci są teraz uczone angielskiego.

The milk is being delivered by the milkman right now.   Click to listen highlighted text! The milk is being delivered by the milkman right now. -  Mleko jest właśnie dostarczane przez mleczarza.  

Their tests are being checked at the moment.   Click to listen highlighted text! Their tests are being checked at the moment.   - Ich testy są właśnie sprawdzane.

The meal is being cooked by my sister.   Click to listen highlighted text! The meal is being cooked by my sister. - Posiłek jest gotowany przez moją siostrę.

The newspaper is being eaten by the dog.   Click to listen highlighted text! The newspaper is being eaten by the dog. - Gazeta jest jedzona przez psa.

TV is not being watched at the moment.   Click to listen highlighted text! TV is not being watched at the moment. - Telewizja nie jest teraz oglądana.

Are the tomatoes being peeled at the moment?   Click to listen highlighted text! Are the tomatoes being peeled at the moment? - Czy pomidory są właśnie obierane?

 

Sprawdź również:

Strona bierna Present Simple

Strona bierna Past Simple

Strona bierna Future Simple

Strona bierna Past Continuous

Strona bierna Present Perfect

Strona bierna Past Perfect

Strona bierna Future Perfect

Ćwiczenia strona bierna

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!