Strona bierna czasu Past Perfect.

Stronę bierną w czasie Past Perfect tworzymy w następujący sposób:

 

Podmiot + had been + III forma czasownika

 

Do operatora had dodajemy trzecię formę czasownika "to be" czyli "been".

 

Strona czynna Strona bierna
He had made breakfast.   Click to listen highlighted text! He had made breakfast. Breakfast had been made.   Click to listen highlighted text! Breakfast had been made.
He had bitten sandwiches.   Click to listen highlighted text! He had bitten sandwiches. Sandwiches had been bitten.   Click to listen highlighted text! Sandwiches had been bitten.

 

The jewellery had been stolen before the police arrived.   Click to listen highlighted text! The jewellery had been stolen before the police arrived. - Biżuteria została skradzona zanim przyjechała policja.

I was very pleased with how the money had been spent by the organisation.   Click to listen highlighted text! I was very pleased with how the money had been spent by the organisation. - Byłem bardzo zadowolony ze sposobu w jaki pieniądze zostały wydane przez organizację.

Patients had been treated with the new medicine long before it was allowed to the market.   Click to listen highlighted text! Patients had been treated with the new medicine long before it was allowed to the market. - Pacjenci byli poddawani kuracji nowym lekiem długo przed tym jak trafił na rynek. 

They knew that Peter had been taken to the restaurant by Maria.   Click to listen highlighted text! They knew that Peter had been taken to the restaurant by Maria. - Wiedzieli, że Piotr został zabrany do restauracji przez Marię.

After he had been killed, I found his notes.   Click to listen highlighted text! After he had been killed, I found his notes. - Znalazłam jego notatki po tym jak został zamordowany.

I had not been informed before she phoned me.   Click to listen highlighted text! I had not been informed before she phoned me. - Nie byłem poinformowany do czasu gdy do mnie zadzwoniła.

Had the house been cleaned by the time your parents arrived?   Click to listen highlighted text! Had the house been cleaned by the time your parents arrived? - Czy dom został uprzątnięty do czasu gdy przyjechali twoi rodzice?

 

Sprawdź również:

Strona bierna Present Simple

Strona bierna Past Simple

Strona bierna Future Simple

Strona bierna Present Continuous

Strona bierna Past Continuous

Strona bierna Present Perfect

Strona bierna Future Perfect

Ćwiczenia strona bierna

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!