Strona bierna czasu Past Continuous.

Tworzenie strony biernej w czasie Past Continuous polega na zastosowaniu odpowiedniej formy czasownika 'to be', czyli 'was being' i 'were being' oraz III formy czasownika właściwego.

 

Podmiot + was being/were being + III forma czasownika

 

Strona czynna Strona bierna
He was making breakfast.   Click to listen highlighted text! He was making breakfast. Breakfast was being made.   Click to listen highlighted text! Breakfast was being made.
He was bitting sandwiches.   Click to listen highlighted text! He was bitting sandwiches. Sandwiches were being bitten.   Click to listen highlighted text! Sandwiches were being bitten.

 

The map was being drawn when he entered.   Click to listen highlighted text! The map was being drawn when he entered. - Mapa była rysowana gdy wszedł.

New car was being bought by my parents while I was repairing the old one.   Click to listen highlighted text! New car was being bought by my parents while I was repairing the old one. - Nowy samochód był kupowany przez moich rodziców podczas gdy ja naprawiałem stary.

The article was being written yesterday at 12 o'clock.   Click to listen highlighted text! The article was being written yesterday at 12 o'clock. - Artykuł był pisany wczoraj o 12.

My house was being cleaned while I was shopping with my family.   Click to listen highlighted text! My house was being cleaned while I was shopping with my family. - Mój dom był sprzątany podczas gdy ja robiłem z rodziną zakupy.

The steps were being heard last night.   Click to listen highlighted text! The steps were being heard last night. - Ostatniej nocy były słyszane kroki.

The music was not being played when I arrived.   Click to listen highlighted text! The music was not being played when I arrived. - Muzyka nie była puszczana gdy przyjechałem.

Was the question being asked while I was giving the answer for the previous one?   Click to listen highlighted text! Was the question being asked while I was giving the answer for the previous one? - Czy zostało zadane pytanie podczas gdy udzielałem odpowiedzi na poprzednie?

 

Sprawdź również:

Strona bierna Present Simple

Strona bierna Past Simple

Strona bierna Future Simple

Strona bierna Present Continuous

Strona bierna Present Perfect

Strona bierna Past Perfect

Strona bierna Future Perfect

Ćwiczenia strona bierna

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!