Strona bierna czasu Future Simple.

Tworzenie strony biernej w czasie Future Simple polega na zastosowaniu odpowiedniej formy czasownika 'to be', w tym przypasku czasu przyszłego prostego będzie to 'will be' oraz III formy czasownika właściwego.

 

Podmiot + will be + III forma czasownika

 

Strona czynna Strona bierna
He will make breakfast.   Click to listen highlighted text! He will make breakfast. Breakfast will be made.   Click to listen highlighted text! Breakfast will be made.
He will bite sandwiches.   Click to listen highlighted text! He will bite sandwiches. Sandwiches will be bitten.   Click to listen highlighted text! Sandwiches will be bitten.

 

You will be taught by Ms Simpson.   Click to listen highlighted text! You will be taught by Ms Simpson. - Będziecie uczeni przez panią Simpson.

The stone will be lifted.   Click to listen highlighted text! The stone will be lifted. - Kamień będzie podniesiony.

You will be asked to help with the children.   Click to listen highlighted text! You will be asked to help with the children. - Bedziecie poproszeni o pomoc przy dzieciach.

The books will be brought by him tomorrow.   Click to listen highlighted text! The books will be brought by him tomorrow. - Książki będą przez niego przyniesione jutro.

You will be forgiven.   Click to listen highlighted text! You will be forgiven. - Będzie ci wybaczone.

Decision will not be taken now.   Click to listen highlighted text! Decision will not be taken now. - Decyzja nie zostanie podjęta teraz.

Will John be punished?   Click to listen highlighted text! Will John be punished? - Czy John zostanie ukarany?

 

Sprawdź również:

Strona bierna Present Simple

Strona bierna Past Simple

Strona bierna Present Continuous

Strona bierna Past Continuous

Strona bierna Present Perfect

Strona bierna Past Perfect

Strona bierna Future Perfect

Ćwiczenia strona bierna

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!