Strona bierna czasu Future Perfect.

Stronę bierną w czasie Future Perfect tworzymy w następujący sposób:

 

Podmiot + will have been + III forma czasownika

 

Do operatora will have dodajemy trzecię formę czasownika "to be" czyli "been".

 

Strona czynna Strona bierna
He will have made breakfast.   Click to listen highlighted text! He will have made breakfast. Breakfast will have been made.   Click to listen highlighted text! Breakfast will have been made.
He will have bitten sandwiches.   Click to listen highlighted text! He will have bitten sandwiches. Sandwiches will have been bitten.   Click to listen highlighted text! Sandwiches will have been bitten.

 

The objective will have been achieved by the time you get there.   Click to listen highlighted text! The objective will have been achieved by the time you get there. - Cel zostanie osiągnięty zanim się tam dostaniesz.

By 2020 a lot of money will have been wasted on this useless invention.   Click to listen highlighted text! By 2020 a lot of money will have been wasted on this useless invention. - Do roku 2020 dużo pieniędzy zostanie zmarnowane na ten bezsensowny wynalazek.

The decision will have been taken by then.   Click to listen highlighted text! The decision will have been taken by then. - Do tego czasu decyzja zostanie podjęta.

New rules will have been implemented by the time the volleyball tournament starts.   Click to listen highlighted text! New rules will have been implemented by the time the volleyball tournament starts. - Nowe przepisy zostaną wdrożone zanim zacznie się turniej piłki siatkowej.

By this time next year your bad behaviour will have been forgotten.   Click to listen highlighted text! By this time next year your bad behaviour will have been forgotten. - Za rok o tej porze twoje złe zachowanie będzie już zapomniane.

What is certain is that the new judges will not have been sworn in by then.   Click to listen highlighted text! What is certain is that the new judges will not have been sworn in by then. - Pewne jest, że do tego czasu nowi siędziowie nie zostaną zaprzysiężeni.

Will the hotel room have been prepared by the time I arrive?   Click to listen highlighted text! Will the hotel room have been prepared by the time I arrive? - Czy do mojego przyjazdu pokój będzie przygotowany?

 

Sprawdź również:

Strona bierna Present Simple

Strona bierna Past Simple

Strona bierna Future Simple

Strona bierna Present Continuous

Strona bierna Past Continuous

Strona bierna Present Perfect

Strona bierna Past Perfect

Ćwiczenia strona bierna

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!