Strona bierna - passive voice

Strony biernej używamy, gdy skupiamy się na czynności zamiast na jej wykonawcy. Istnieje kilka powodów, dla których użycie strony biernej zamiast strony czynnej jest preferowane.

 

  • Strony biernej użyjemy gdy chcemy zdecydowanie zaakcentować czynność.

 

New ships are being built.   Click to listen highlighted text! New ships are being built. - Budowane są nowe statki.

Interesuje nas fakt, że powstają nowe statki. Często spotykamy taką konstrukcję w nagłówkach gazet. A klasyczna strona czynna będzie wyglądała tak:

The shipyard is building new ships.   Click to listen highlighted text! The shipyard is building new ships. - Stocznia buduje nowe statki.

 

  • Strony biernej możemy użyć gdy sprawca czynności jest nieznany, nieważny lub z samego kontekstu jesteśmy w stanie wywnioskować kto stoi za całą sytuacją.

 

Sprawca nieznany:

My shop was broken into last night!   Click to listen highlighted text! My shop was broken into last night!   - Mój sklep został okradziony zeszłej nocy!

Choć bardzo bym chiał, to w tym momencie nie wiem kto okradł mój sklep. Podkreślam fakt samej kradzieży. Jeśli już się dowiem, kto był złodziejem, zapewne użyję strony czynnej i powiem:

This guy broke into my shop last night!   Click to listen highlighted text! This guy broke into my shop last night! - Ten facet włamał się zeszłej nocy do mojego sklepu!

 

Sprawca nieważny:

The cows are milked every day.   Click to listen highlighted text! The cows are milked every day. - Krowy są dojone każdego dnia.

Nie jest ważne kto je doi. Ważne, że są dojone każdego dnia. Skupiamy uwagę na czynności. A jeśli określimy osobę lub maszynę, która wykonuje tą czynność, otrzymamy zdanie w stronie czynnej:

Ms Graham milks the cows every day.   Click to listen highlighted text! Ms Graham milks the cows every day. - Pani Graham doi krowy każdego dnia.

 

Sprawca oczywisty:

Litter was transported away 2 hours ago.   Click to listen highlighted text! Litter was transported away 2 hours ago. - Śmieci wywieziono 2 godziny temu.

Wiadomo kto wywozi śmieci. Nie musimy w tym przypadku podawać osoby czy też nazwy firmy wywożącej śmieci. Podkreślamy fakt, że śmieci zostały wywiezione. Możemy, oczywiście, takie zdanie wyrazić używając strony czynnej:

The cleaning company transported litter away 2 hours ago.   Click to listen highlighted text! The cleaning company transported litter away 2 hours ago. - Firma sprzątająca wywiozła śmieci dwie godziny temu.

  • strony biernej używa się często gdy informujemy o czymś niemiłym, a nie chcemy tak do końca przyznać się do winy. Często z tego zabiegu korzystają politycy.

 

The law on social housing was adopted with delay.   Click to listen highlighted text! The law on social housing was adopted with delay. - Ustawa o mieszkaniach socjalnych została przyjęta z opóźnieniem.

We adopted the law on social housing with delay.   Click to listen highlighted text! We adopted the law on social housing with delay. - (My) Przyjęliśmy ustawę o mieszkaniach socjalnych z opóźnieniem.

 

Które z tych zdań brzmi bardziej poprawnie politycznie? :)

 

The glass has been broken.   Click to listen highlighted text! The glass has been broken. - Stłukła się szklanka.

I have broken the glass.   Click to listen highlighted text! I have broken the glass. - Stłukłem szklankę.

 

Które zdanie przeważnie użyjemy tłumacząc się rodzicom? :) Oczywiście, że zdanie w stronie biernej. Szklanka i tak już się stłukła, więc możemy przenieść na nią całą odpowiedzialność...

Jak tworzyć stronę bierną w języku angielskim?

Tworzenie strony biernej nie powinno stwarzać trudności. Oczywiście potrzebujemy prześledzić kilka zasad. Główna zasada to zamiana podmiotu i dopełnienia w zdaniu. Orzeczenie w stronie biernej składające się z czasownika to be + past participle (trzecia forma) pozostaje na swoim miejscu.

W zdaniach w stronie czynnej wykonawca czynność jest podmiotem (subcject), a sama czynność/wynik czynności jest dopełnieniem (object).

 

Strona czynna - Ridley Scott directed Gladiator.   Click to listen highlighted text! Ridley Scott directed Gladiator.

Strona bierna - Gladiator was directed by Ridley Scott.   Click to listen highlighted text! Gladiator was directed by Ridley Scott.

 

W pierwszym zdaniu w stronie czynnej Ridley Scott jest podmiotem a wynik jego pracy, czyli film Gladiator, jest dopełnieniem. Jeśli utworzymy zdanie w stronie biernej to tytuł filmu będzie podmiotem a reżyser Ridley Scott stanie się dopełnienim. Orzeczenie zmieniło formę na 'was directed'.

Jak strona bierna (passive voice) kształtuje się w poszczególnych czasach angielskich? Opisujemy je szczegółowo w kolejnych artykułach.

 

Sprawdź również:

Strona bierna Present Simple

Strona bierna Past Simple

Strona bierna Future Simple

Strona bierna Present Continuous

Strona bierna Past Continuous

Strona bierna Present Perfect

Strona bierna Past Perfect

Strona bierna Future Perfect

Ćwiczenia strona bierna

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!