confidential

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Term Definition
confidential

confidential confidential   Click to listen highlighted text! confidential

Polskie tłumaczenie: poufny, tajny

Przykładowe zdanie: This information is confidential.   Click to listen highlighted text! This information is confidential. - Ta informacja jest poufna.

Kliknij po dodatkowe przykłady zdań ze słówkiem 'confidential'

Saturday, December 09, 2017

Dodatkowe przykłady zdań:

You need to keep this confidential.   Click to listen highlighted text! You need to keep this confidential. - Musisz utrzymać to w tajemnicy.

That confidential report was stolen two years ago.   Click to listen highlighted text! That confidential report was stolen two years ago. - Ten tajny raport skradziono dwa lata temu.

comments powered by Disqus

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!