Phrasal verbs

Czasownik frazowe - Phrasal verbs. Lista phrasal verbs z wyszukiwarką oraz przykładowymi zdaniami pokazującymi użycie poszczególnyvh czasowników frazowych

Liczba słówek: 62
Wpisz słowo lub jego fragment
Zaczyna się od Zawiera wyrażenie Dokładne wyrażenieSounds like
Słówko lub wyrażenie Definicja
account for

account for

1. stanowić przyczynę czegoś

2. rozliczyć się

przykładowe zdania:

1. Unhealthy food may account for many diseases. - Niezdrowe jedzenie może być przyczyną wielu chorób.

2. You should account for the money you have taken from the bank! - Powinieneś rozliczyć się z pieniędzy, które wziąłeś z banku.

act as

act as

1. zachowywać się jak ktoś/coś, występować jako

przykładowe zdania:

1. Stop acting as someone you are not. - Przestań zachowywać się jak ktoś kim nie jesteś.

act on

act on

1. zastosować się do czegoś, działać według czegoś

przykładowe zdania:

1. I think you should act on your mother's advice. - Wydaje mi się, że powinieneś zastosować się do rady swojej mamy.

 

act up

act up

1. źle się zachowywać

2. psuć się, nawalać

przykładowe zdania:

1. She always acts up when her father is away. - Ona zawsze źle się zachowuje gdy jej tata wyjeżdża.

2. My computer acts up, so I have to buy a new one. - Mój komputer nawala, więc będę musiał kupić nowy.

add to

add to

1. zwiększyć, powiększyć (np. irytację, radość)

przykładowe zdania:

1. His early arrival only added to her joy. - Jego wczesny przyjazd tylko zwiększył jej radość.

2. Professional photos of the car only added to its value. - Profesjonalne zdjęcia samochodu tylko zwiększyły jego wartość.

add up

add up

1. mieć sens, trzymać się kupy

2. dodawać

przykładowe zdania:

1. His idea just doesn't add up. - Jego pomysł nie trzyma się kupy.

2. You must add up the cost of petrol. - Musisz dodać koszt paliwa.

agree with

agree with

1. zgadzać sie z czymś/kimś

przykładowe zdania:

1. I agree with your decision. - Zgadzam się z twoją decyzją.

allow for

allow for

1. wziąć coś pod uwagę

przykładowe zdania:

1. Be sure to allow for the future costs of having a dog. - Upewnij się, że wziąłeś pod uwagę przyszłe koszty związane z posiadaniem psa.

answer back

answer back

1. pyskować, odpowiedzieć niegrzenie

przykładowe zdania:

1. Don't answer back to me like that. - Nie odpowiadaj do mnie w tak niemiły sposób.

answer for

answer for sb/sth

1. odpowiadać za kogoś, ręczyć z kogoś

2. odpowiadać za coś

przykładowe zdania:

1. I answer for my wife. She hasn't stolen that perfume. - Ręczę za moją żonę. Nie ukradła tych perfum.

2. You answer for customer service today. - Dziś jesteś odpowiedzialny za obsługę klienta.

apply for

apply for

1. aplikować, składać podanie (np. o pracę)

przykładowe zdania:

1. Ted applied for the job in BBC News. - Tom złożył podanie o pracę w BBC News.

ask after

ask after sb

1. pytać o kogoś, rozpytywać, dopytywać

przykładowe zdania:

1. John asked after you when I saw him yesterday. - John pytał o ciebie gdy go wczoraj widziałem.

ask out

ask out

1. umówić się, zaprosić

przykładowe zdania:

1. Don't be such a coward. Ask her out! - Nie bądź takim tchórzem. Umów się z nią!

back down

back down

1. ustąpić, wycofać się, dać za wygraną

przykładowe zdania:

1. The police will use weapon if you don't back down. - Jeśli się nie wycofacie policja użyje broni.

back out

back out

1. wycofać się, zrezygnować

przykładowe zdania:

1. You promised. You can't back out now. - Obiecałeś. Nie możesz się teraz wycofać.

back up

back up

1. popierać

2. robić kopię zapasową

przykładowe zdania:

1. I can't back it up. It's against my principles. - Nie mogę tego poprzeć. To wbrew moim zasadom.

2. Back up this file. It is very important. - Zrób kopię zapasową tego pliku. Jest bardzo ważny.

black out

black out

1. stracić przytomność, zemdleć

przykładowe zdania:

1. Greg blacked out and fell off the ledder. - Greg zemdlał i spadł z drabiny.

block off

block off

1. zablokować, zatarasować

przykładowe zdania:

1. The rebels used their cars to block off the street. - Rebelianci użyli samochodów do zablokowania ulicy.

blow up

blow up

1. wysadzić w powietrze

2. wylecieć w powietrze

3. nadmuchać

przykładowe zdania:

1. Thy had to blow up the dam. - Musieli wysadzić tamę w powietrze.

2. The building blew up yesterday. - Budynek wczoraj wyleciał w powietrze.

3. Jerry had blown up 10 balloons before he blacked out. - Jerry, zanim zemdlał, nadmuchał 10 balonów.

 

boil down to

boil down to sth

1. sprowadza się do czegoś

przykładowe zdania:

1. It boils down to a question of how  we are going to pay for it. - Wszystko sprowadza się do pytania jak za to wszystko zapłacimy.

comments powered by Disqus

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!