Phrasal verbs

Czasownik frazowe - Phrasal verbs. Lista phrasal verbs z wyszukiwarką oraz przykładowymi zdaniami pokazującymi użycie poszczególnyvh czasowników frazowych

There are 62 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Term Definition
account for

account for   Click to listen highlighted text! account for

1. stanowić przyczynę czegoś

2. rozliczyć się

przykładowe zdania:

1. Unhealthy food may account for many diseases.   Click to listen highlighted text! Unhealthy food may account for many diseases. - Niezdrowe jedzenie może być przyczyną wielu chorób.

2. You should account for the money you have taken from the bank!   Click to listen highlighted text! You should account for the money you have taken from the bank! - Powinieneś rozliczyć się z pieniędzy, które wziąłeś z banku.

act as

act as   Click to listen highlighted text! act as

1. zachowywać się jak ktoś/coś, występować jako

przykładowe zdania:

1. Stop acting as someone you are not.   Click to listen highlighted text! Stop acting as someone you are not. - Przestań zachowywać się jak ktoś kim nie jesteś.

act on

act on   Click to listen highlighted text! act on

1. zastosować się do czegoś, działać według czegoś

przykładowe zdania:

1. I think you should act on your mother's advice.   Click to listen highlighted text! I think you should act on your mother's advice. - Wydaje mi się, że powinieneś zastosować się do rady swojej mamy.

 

act up

act as   Click to listen highlighted text! act as

1. źle się zachowywać

2. psuć się, nawalać

przykładowe zdania:

1. She always acts up when her father is away.   Click to listen highlighted text! She always acts up when her father is away. - Ona zawsze źle się zachowuje gdy jej tata wyjeżdża.

2. My computer acts up, so I have to buy a new one.   Click to listen highlighted text! My computer acts up, so I have to buy a new one. - Mój komputer nawala, więc będę musiał kupić nowy.

add to

add to   Click to listen highlighted text! add to

1. zwiększyć, powiększyć (np. irytację, radość)

przykładowe zdania:

1. His early arrival only added to her joy.   Click to listen highlighted text! His early arrival only added to her joy. - Jego wczesny przyjazd tylko zwiększył jej radość.

2. Professional photos of the car only added to its value.   Click to listen highlighted text! Professional photos of the car only added to its value. - Profesjonalne zdjęcia samochodu tylko zwiększyły jego wartość.

add up

add up   Click to listen highlighted text! add up

1. mieć sens, trzymać się kupy

2. dodawać

przykładowe zdania:

1. His idea just doesn't add up.   Click to listen highlighted text! His idea just doesn't add up. - Jego pomysł nie trzyma się kupy.

2. You must add up the cost of petrol.   Click to listen highlighted text! You must add up the cost of petrol. - Musisz dodać koszt paliwa.

agree with

agree with   Click to listen highlighted text! agree with

1. zgadzać sie z czymś/kimś

przykładowe zdania:

1. I agree with your decision.   Click to listen highlighted text! I agree with your decision. - Zgadzam się z twoją decyzją.

allow for

allow for   Click to listen highlighted text! allow for

1. wziąć coś pod uwagę

przykładowe zdania:

1. Be sure to allow for the future costs of having a dog.   Click to listen highlighted text! Be sure to allow for the future costs of having a dog. - Upewnij się, że wziąłeś pod uwagę przyszłe koszty związane z posiadaniem psa.

answer back

answer back

1. pyskować, odpowiedzieć niegrzenie

przykładowe zdania:

1. Don't answer back to me like that. - Nie odpowiadaj do mnie w tak niemiły sposób.

answer for

answer for sb/sth

1. odpowiadać za kogoś, ręczyć z kogoś

2. odpowiadać za coś

przykładowe zdania:

1. I answer for my wife. She hasn't stolen that perfume. - Ręczę za moją żonę. Nie ukradła tych perfum.

2. You answer for customer service today. - Dziś jesteś odpowiedzialny za obsługę klienta.

apply for

apply for

1. aplikować, składać podanie (np. o pracę)

przykładowe zdania:

1. Ted applied for the job in BBC News. - Tom złożył podanie o pracę w BBC News.

ask after

ask after sb

1. pytać o kogoś, rozpytywać, dopytywać

przykładowe zdania:

1. John asked after you when I saw him yesterday. - John pytał o ciebie gdy go wczoraj widziałem.

ask out

ask out

1. umówić się, zaprosić

przykładowe zdania:

1. Don't be such a coward. Ask her out! - Nie bądź takim tchórzem. Umów się z nią!

back down

back down

1. ustąpić, wycofać się, dać za wygraną

przykładowe zdania:

1. The police will use weapon if you don't back down. - Jeśli się nie wycofacie policja użyje broni.

back out

back out

1. wycofać się, zrezygnować

przykładowe zdania:

1. You promised. You can't back out now. - Obiecałeś. Nie możesz się teraz wycofać.

back up

back up

1. popierać

2. robić kopię zapasową

przykładowe zdania:

1. I can't back it up. It's against my principles. - Nie mogę tego poprzeć. To wbrew moim zasadom.

2. Back up this file. It is very important. - Zrób kopię zapasową tego pliku. Jest bardzo ważny.

black out

black out

1. stracić przytomność, zemdleć

przykładowe zdania:

1. Greg blacked out and fell off the ledder. - Greg zemdlał i spadł z drabiny.

block off

block off

1. zablokować, zatarasować

przykładowe zdania:

1. The rebels used their cars to block off the street. - Rebelianci użyli samochodów do zablokowania ulicy.

blow up

blow up

1. wysadzić w powietrze

2. wylecieć w powietrze

3. nadmuchać

przykładowe zdania:

1. Thy had to blow up the dam. - Musieli wysadzić tamę w powietrze.

2. The building blew up yesterday. - Budynek wczoraj wyleciał w powietrze.

3. Jerry had blown up 10 balloons before he blacked out. - Jerry, zanim zemdlał, nadmuchał 10 balonów.

 

boil down to

boil down to sth

1. sprowadza się do czegoś

przykładowe zdania:

1. It boils down to a question of how  we are going to pay for it. - Wszystko sprowadza się do pytania jak za to wszystko zapłacimy.

comments powered by Disqus

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!