Drugi okres warunkowy w języku angielskim.

Second Conditional

Drugi okres warunkowy również dotyczy przyszłości, która jest weryfikowana przez teraźniejszość. Różni się znacząco od pierwszego okresu warunkowego. W przypadku Second Conditional warunek występujący w zdaniu podrzędnym po if jest praktycznie niemożliwy do spełnienia. Często decyduje o tym teraźniejszość (nasz stan posiadania, nasze uwarunkowania fizyczne, inne osoby itd.).

Konstrukcja drugiego okresu warunkowego jest następująca:

 

If + Past Simple, + would + bezokolicznik

lub

would + bezokolicznik + if + Past Simple

 

If I had more money, I would buy a Greek island.   Click to listen highlighted text! If I had more money, I would buy a Greek island. - Gdybym miał więcej pieniędzy, to kupiłbym grecką wyspę.*

lub

I would buy a Greek island if I had more money.   Click to listen highlighted text! I would buy a Greek island if I had more money. - Kupiłbym grecką wyspę gdybym miał więcej pieniędzy. *

* oczywiście nie jest to całkiem niemożliwe, ale mając rodzinę, średnią pensję i kredyt na mieszkanie na następne 40 lat, to użycie Second Conditional jest jak najbardziej uzasadnione :)

Ważna uwaga! Czasownik be w czasie Past Simple (was/were) w drugim okresie warunkowym jest najczęściej używany tylko w formie liczby mnogiej were. If I/he/she/it were rich...

Kolejna uwaga! Zamiast would możemy w wielu przypadkach stosować również should, could oraz might.

Na przykładach prześledźmy użycie Second Conditional:

 

If I were tall, I would play basketball.   Click to listen highlighted text! If I were tall, I would play basketball. - Gdybym był wysoki, grałbym w koszykówkę. 

If I won the Olimpic Games in swimming, I would be very happy.   Click to listen highlighted text! If I won the Olimpic Games in swimming, I would be very happy. - Gdybym wygrał Olimpiadę w pływaniu, byłbym bardzo szczęśliwy. (ale nie potrafię nawet pływać...)

Adam would be grateful if you gave him a loan.   Click to listen highlighted text! Adam would be grateful if you gave him a loan. - Adam byłby wdzięczny gdybyś dał mu pożyczkę.

If I met Kim Dzong Un, I would ask him to be a better man.   Click to listen highlighted text! If I met Kim Dzong Un, I would ask him to be a better man. - Gdybym spotkał Kim Dzong Un'a, to poprosiłbym go aby był lepszym człowiekiem.

If Gibraltar won the UEFA European Championship, the world would be in shock.   Click to listen highlighted text! If Gibraltar won the UEFA European Championship, the world would be in shock. - Gdyby Gibraltar wygrał Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, swiat byłby w szoku.

Would you be surprised if George Clooney knocked at your door?   Click to listen highlighted text! Would you be surprised if George Clooney knocked at your door? - Byłabyś zaskoczona, gdyby George Clooney zapukał do twoich drzwi?

Ben might become very rich if he only wanted to.   Click to listen highlighted text! Ben might become very rich if he only wanted to. - Ben mógłby być bardzo bobaty gdyby tylko chciał.

 

Sprawdź również:

Zerowy okres warunkowy - Zero Conditional.

Pierwszy okres warunkowy - First Conditional.

Trzeci okres warunkowy - Third Conditional.

Mieszane okresy warunkowe - Mixed Conditionals.

Okresy warunkowe - ćwiczenia.

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!