Mixed Conditionals - mieszane okresy warunkowe.

W jezyku angielskim, oprócz poznanych wcześniej okresów warunkowych, istnieją także mieszane okresy warunkowe, tzw. Mixed Conditionals.

1. Przeszłość ma wpływ na teraźniejszość.

Czasem sytuacje z przeszłości mają wpływ na teraźniejszość. Określają stan faktyczny lub aktualne konekwencje. Jak pamiętamy I okres warunkowy odnosi się całkowicie do przyszłości, II okres warunkowy to sfera marzeń dotycząca przyszłości (weryfkowana poniekąd przez teraźniejszość), a III okres warunkowy to przeszłość. A my musimy teraz pokazać skutek wydarzenia z przeszłości na teraźniejszość. Aby tego dokonać łączymy elementy II oraz III okresu warunkowego.

If I had moved to the USA two years earlier, I would be a U.S. citizen now.   Click to listen highlighted text! If I had moved to the USA two years earlier, I would be a U.S. citizen now. - Gdybym przeprowadził się do USA dwa lata wcześniej, to teraz miałbym amerykańskie obywatelstwo.

I would be a U.S. citizen now if I had moved to the USA two years earlier.   Click to listen highlighted text! I would be a U.S. citizen now if I had moved to the USA two years earlier. - Miałbym teraz amerykańskie obywatelstwo gdybym przeprowadził się do USA dwa lata wcześniej.

Gdy bohater naszego zdania przeprowadził się do USA nie było już możliwości otrzymania obywatelstwa (np. zmieniły się przepisy). Gdyby zrobił to wcześniej, zanim zmieniły się przepisy, to teraz miałby to obywatelstwo.

Więcej przykładów:

If I had been more careful, I wouldn't lie in the hospital bed now.   Click to listen highlighted text! If I had been more careful, I wouldn't lie in the hospital bed now. - Gdybym był bardziej ostrożny, to nie leżałbym teraz w szpitalnym łóżku.

He would be very rich now if he had sent that lottery coupon.   Click to listen highlighted text! He would be very rich now if he had sent that lottery coupon. - Byłby teraz bardzo bogaty gdyby wysłał ten los na loterię. (zapomniał wysłać...)

If I had studied English, I would understand what they are talking to me.   Click to listen highlighted text! If I had studied English, I would understand what they are talking to me. - Gdybym uczył się angielskiego, to rozumiałbym co do mnie mówią.

Philip could be the fastest runner football player if he hadn't had that knee injury.   Click to listen highlighted text! Philip could be the fastest runner football player if he hadn't had that knee injury. - Filip mógł być najszybszym piłkarzem gdyby nie doznał kontucji kolana. (teraz, przez starą kntuzję nie biega na 100% możliwości)

If she hadn't been so jealous, Ann might still be her friend.   Click to listen highlighted text! If she hadn't been so jealous, Ann might still be her friend. - Gdyby nie była taka zazdrosna, to Anna nadal mogła być jej przyjaciółką.

2. Przeszłość ma wpływ na przyszłość.

W tym przypadku również łączymy II i III okres warunkowy.

If I had done all the tasks by yesterday, I would be sunbathing in Corfu next week.   Click to listen highlighted text! If I had done all the tasks by yesterday, I would be sunbathing in Corfu next week. - Gdybym do wczoraj wykonał wszystkie zadania, to za tydzień opalałbym sie na Korfu.

I would be sunbathing in Corfu next week if I had done all the tasks by yesterday.   Click to listen highlighted text! I would be sunbathing in Corfu next week if I had done all the tasks by yesterday. - Za tydzień opalałbym sie na Korfu, gdybym do wczoraj wykonał wszystkie zadania.

Nie wykonałem zadań w przeszłosci (do wczoraj), więc nie pojadę ze znajomymi na Korfu. Muszę zostać i nadrabiać zaległości. Ma to wpływ na przyszły, możliwe, że planowany wyjazd.

Kolejne przykłady tego jak przeszłość może wpłynać na przyszłość:

If they hadn't forgotten about the hotel booking, we wouldn't have to pay extra charges when we arrive.   Click to listen highlighted text! If they hadn't forgotten about the hotel booking, we wouldn't have to pay extra charges when we arrive. - Gdyby nie zapomnieli zarezerować hotelu, to nie musielibyśmy płacić dodatkowo gdy przyjedziemy. (nie zarezerwował, więc gdy przyjadą to zapłacą)

If my husband had bought the tickets, we could go to the cinema tonight.   Click to listen highlighted text! If my husband had bought the tickets, we could go to the cinema tonight. - Gdyby mój mąż kupił bilety, to mogliśbyśmy pójść dziś wieczorem do kina. (nie kupił, więc wieczór spędzimy w domu)

If I hadn't missed the bus, I would be in Rome tomorrow morning.   Click to listen highlighted text! If I hadn't missed the bus, I would be in Rome tomorrow morning. - Gdyby autobus mi nie uciekł, to byłbym w Rzymie jutro rano. (a tak będę później)

Robert would be starting work next monday if he hadn't had that accident.   Click to listen highlighted text! Robert would be starting work next monday if he hadn't had that accident.   - Robert rozpoczynałby pracę od przyszłego poniedziałku gdyby nie miał tego wypadku. (miał wypadek, więc zacznie pracę później)

If they had ignored that letter from their friend, they wouldn't be forced to meet him tomorrow.   Click to listen highlighted text! If they had ignored that letter from their friend, they wouldn't be forced to meet him tomorrow. - Gdyby zignorowali list od swojego przyjaciela, to nie byliby zmuszeni spotkać się z nim jutro.

 

Sprawdź również:

Zerowy okres warunkowy - Zero Conditional.

First Pierwszy okres warunkowy - First Conditional.

Drugi okres warunkowy - Second Conditional.

Trzeci okres warunkowy - Third Conditional.

Okresy warunkowe - ćwiczenia.

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!