Okresy warunkowe w języku angielskim.

Okresy warunkowe służą do wyrażania sytuacji, które nastąpią tylko jeśli zostaną spełnione określone warunki. Wyróżniamy trzy główne typy okresów warunkowych (I okres warunkowy , II okres warunkowy oraz III okres warunkowy). Istnieje również zerowy okres warunkowy (nim zajmiemy się na rozgrzewkę) oraz mieszane okresy warunkowe (mixed conditionals), które zostawimy sobie na deser.

 

Na początek ważna uwaga dotycząca wszystkich typów okresów warunkowych.

Jeżeli nasze zdanie rozpoczyna się od if to po pierwszej części zdania stawiamy przecinek.

If she runs, she will catch the bus.

Jeśli jednak if znajduje się w środku zdania, to przecinka nie stawiamy.

She will catch the bus if she runs.

 

Najczęściej do łączenia zdania podrzędnego ze zdaniem głównym używamy spójnika if. Nie jest to jednak reguła. Równie dobrze można użyć następujących spójników:

 

when - kiedy

unless - chyba że (zastosowane w środku zdania)

unless - o ile nie (zastosowane na początku zdania)

as soon as - jak tylko

on condition - od warunkiem

providing - pod warunkiem, o ile

provided - pod warunkiem, o ile

 

Poszczególne typy okresów warunkowych opisaliśmy na kolejnych stronach:

Zerowy okres warunkowy - Zero Conditional.

First Pierwszy okres warunkowy - First Conditional.

Drugi okres warunkowy - Second Conditional.

Trzeci okres warunkowy - Third Conditional.

Mieszane okresy warunkowe - Mixed Conditionals.

Okresy warunkowe - ćwiczenia.

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!