Mowa zależna - Reported Speech - pytania.

Kolejną zmianą w mowie zależnej jest sposób w jaki formułujemy pytania. Nie stosujemy tutaj znanej nam już inwersji. Pytanie w mowie zależnej będzie więc posiadało układ zdania oznajmującego. Spójrzmy na przykłady.

 

Pytania yes/no - jako spójnika używamy if lub whether.

Direct Speech Reported Speech

She asked: "Do you speak German?"   Click to listen highlighted text! She asked: "Do you speak German?"

Ona zapytała: "Czy mówisz po niemiecku?"

She asked me if I spoke German.   Click to listen highlighted text! She asked me if I spoke German.

Zapytała mnie, czy mówię po angielsku.

He asked: "Can you bring me this book?"   Click to listen highlighted text! He asked: "Can you bring me this book?"

On zapytał: "Czy możesz przynieść mi tą książkę?"

He asked her if she could bring him that book.   Click to listen highlighted text! He asked her if she could bring him that book.

Zapytał ją, czy może przynieść mu tamtą książkę.

They asked: "Have you got the guitar?"   Click to listen highlighted text! They asked: "Have you got the guitar?"

Oni zapytali: "Czy masz gitarę?"

They asked if I had the guitar.   Click to listen highlighted text! They asked if I had the guitar.

Zapytali, czy mam gitarę.

She asked: "Did you buy the potatoes?"   Click to listen highlighted text! She asked: "Did you buy the potatoes?"

Ona zapytała: "Czy kupiłeś ziemniaki?"

She asked me whether I had bought the potatoes.   Click to listen highlighted text! She asked me whether I had bought the potatoes.

Zapytała mnie, czy kupiłem ziemniaki.

He asked: "Are you from Sweden or Norway?"   Click to listen highlighted text! He asked: "Are you from Sweden or Norway?"

On zapytał: "Pochodzisz ze Szwecji czy z Norwegii?"

He asked me whether I was from Sweden or Norway.   Click to listen highlighted text! He asked me whether I was from Sweden or Norway.

Zapytał mnie, czy pochodzę ze Szwecji czy z Norwegii.

Pytania "wh-questions" - w tego typu pytaniach zaraz po ask musimy umieścić where, what, why...

Direct Speech Reported Speech

He asked: "What colour is your bag?"   Click to listen highlighted text! He asked: "What colour is your bag?"

On zapytał: "Jakiego koloru jest twoja torba?"

He asked me what colour my bag was.   Click to listen highlighted text! He asked me what colour my bag was.

Zapytał mnie jakiego koloru jest moja torba.

She asked: "When is your birthday?"   Click to listen highlighted text! She asked: "When is your birthday?"

Ona zapytała: "Kiedy są twoje urodziny?"

She asked me when my birthday was.   Click to listen highlighted text! She asked me when my birthday was.

Zapytała mnie kiedy są moje udzidziny.

She asked: "What do you eat for dinner?"   Click to listen highlighted text! She asked: "What do you eat for dinner?"

Ona zapytała: "Co jesz na obiad?"

She asked me what I ate for dinner.   Click to listen highlighted text! She asked me what I ate for dinner.

Zapytała mnie co jem na obiad.
 

They asked: "Where do you work?"   Click to listen highlighted text! They asked: "Where do you work?"

Oni zapytali: "Gdzie pracujesz?"

They asked me where I worked.   Click to listen highlighted text! They asked me where I worked.

Oni zapytali mnie gdzie pracuję.

He asked: "Why did you repair this bike?"   Click to listen highlighted text! He asked: "Why did you repair this bike?"

On zapytał: "Dlaczego naprawiłeś ten rower?"

He asked me why I had repaired that bike.   Click to listen highlighted text! He asked me why I had repaired that bike.

Zapytał mnie dlaczego naprawiłem tamten rower.

 

Sprawdź również:

Mowa zależna - wprowadzenie - następstwo czasów.

Mowa zależna - czas, miejsce i zaimiki osobowe.

Mowa zależna - ćwiczenia.

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!