Przymiotniki dzierżawcze w jezyku angielskim

Aby opisać przynależność potrzebujemy przymiotników dzierżawczych (possessive adjectives). Posłużymy się szybkimi przykładami:

 

This is my book.   Click to listen highlighted text! This is my book. - To jest moja książka.

These are my keys.   Click to listen highlighted text! These are my keys. - To są moje klucze.

They are my friends.   Click to listen highlighted text! They are my friends. - To są moi przyjaciele.

 

Na podstawie przykładów zauważyliśmy, że:

przymiotniki dzierżawcze występują przed rzeczownikami.

przymiotniki dzierżawcze nie odmieniają się, tak jak w języku polskim.

Zwróćmy również uwagę na przymiotniki dzierżawcze w języku angielskim, które zastosujemy z rzeczownikami nieosobowymi. Spójrzmy na przykład i antyprzykład:

 

I love my cat. Its whiskers are so sweet. - Kocham mojego kota. Jego wąsiki są takie słodkie.

I love my cat. His whiskers are so sweet.

 

W języku polskim rzeczowniki nieosobowe w liczbie pojedyńczej posiadają rodzaj żeński, męski lub nijaki i przymiotnik dzierżawczy musi przyjąć odpowiednią formę. W języku angielskim taka sytuacja (na szczęście) nie występuje. Każdy rzeczownik nieosobowy w liczbie pojedyńczej otrzyma przymiotnik dzierżawczy its.

 

W takim razie czas poznać wszystkie przymiotniki dzierżawcze. Oto i one:

 

liczba pojedyńcza liczba mnoga
my   Click to listen highlighted text! my - mój, moje, moja, moi our   Click to listen highlighted text! our - nasz, nasza, nasze
your   Click to listen highlighted text! your - twój, twoja, twoje your   Click to listen highlighted text! your - wasz, wasza, wasze

his   Click to listen highlighted text! his - jego

her   Click to listen highlighted text! her - jej

its   Click to listen highlighted text! its - jego, jej

their   Click to listen highlighted text! their - ich

 

Przykładowe zdania z przymiotnikami dzierżawczymi w języku angielskim:

 

This is my dog. Its tail is very long.   Click to listen highlighted text! This is  my  dog. Its tail is v ery long. - To jest mój pies. Jego ogon jest bardzo długi.

Mike, is that your notebook under the table?   Click to listen highlighted text! Mike, is that your notebook under the table? - Mike, czy to twój zeszyt leży pod stołem?

What is her name?   Click to listen highlighted text! What is her name? - Jak ona ma na imię? (Jakie jest jej imię?)

Tom and David like their new coach.   Click to listen highlighted text! Tom and David like their new coach. - Tom i David lubią swojego / ich nowego trenera.

What is your address? My address is ...   Click to listen highlighted text! What is your address? My address is ... - Jaki jest twój adres? Mój adres to...

They are our children.   Click to listen highlighted text! They are our children. - To są nasze dzieci.

Your car is very clean.   Click to listen highlighted text! Your car is very clean. - Twój samochód jest bardzo czysty.

Look at his shoes.   Click to listen highlighted text! Look at his shoes. - Spójrz na jego buty.

Did you know that their house is for sale?   Click to listen highlighted text! Did you know that their house is for sale? - Czy wiedziałeś, że ich dom jest na sprzedaż?

Poland is located in Europe. Its capital city is Warsaw.   Click to listen highlighted text! Poland is located in Europe. Its capital city is Warsaw. - Polska leży w Europie. Jej stolicą jest Warszawa.

She forgot to eat her sandwich.   Click to listen highlighted text! She forgot to eat her sandwich. - Zapomniała zjeść swojej kanapki.

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!