Zaimki w języku angielskim

Zaimki to słówka, dzięki którym możemy zastąpić rzeczownik. Nie musimy wtedy kilkukrotnie powtarzać rzeczownika, tylko zastosujemy odpowiedni zaimek.

 

Przykładowo:

Mary is my friend. Mary is very intelligent. I often visit Mary in Mary's house.   Click to listen highlighted text! Mary is my friend. Mary is very intelligent. I often visit Mary in Mary's house.

Zamiast w każdym zdaniu powtarzać imię dziewczyny, możemy je zastąpić zaimkiem osobowym.

Mary is my friend. She is very intelligent. I often visit her in her house.   Click to listen highlighted text! Mary is my friend. She is very intelligent. I often visit her in her house.

 

W języku angielskim wyróżniamy kilka form zaimków:

zaimki osobowe (personal pronouns)

przymiotniki dzierżawcze (possessive adjectives)

zaimki dzierżawcze (possessive pronouns)

zaimki osobowe w przypadku dopełniacza (object pronouns)

zaimki zwrotne (reflexive pronouns)

zaimki wzajemne (reciprocal pronouns)

zaimki nieokreślone (indefinite pronouns)

zaimki wskazujące this / that / these / those

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!