Forma dzierżawcza rzeczownika - dopełniacz saksoński.

Dopełniacz saksoński 's to struktura, która określa, że coś do kogoś należy.

 

W liczbie pojedyńczej zastosujemy strukturę 's

 

Mark's motorbike   Click to listen highlighted text! Mark's motorbike - motor Marka

dog's food   Click to listen highlighted text! dog's food - jedzenie psa

my brother's car   Click to listen highlighted text! my brother's car - samochód mojego brata

Brian's dinner   Click to listen highlighted text! Brian's dinner - obiad Briana

 

W liczbie mnogiej przeważnie mamy już s na końcu rzeczownika. W takim przypadku dodajemy sam apostrof.

 

parents' boat   Click to listen highlighted text! parents' boat - łódź rodziców

girls' room   Click to listen highlighted text! girls' room - pokój dziewczynek

my friends' family   Click to listen highlighted text! my friends' family - rodzina moich przyjaciół

teachers' notebook   Click to listen highlighted text! teachers' notebook - zeszyt nauczycieli

 

Rzeczowiniki, których liczbę mnogą tworzymy w sposób nieregularny otrzymają w formie dzierżawczej końcówkę 's.

 

children's playground   Click to listen highlighted text! children's playground - plac zabaw dzieci

men's toilet   Click to listen highlighted text! men's toilet - toaleta mężczyzn

sheep's farm   Click to listen highlighted text! sheep's farm - farma owiec

women's health   Click to listen highlighted text! women's health - zdrowie kobiet

 

W przypadku rzeczowników złożonych końcówkę 's dodajemy do ostatniego członu zwrotu.

 

my brother-in-law's tuxedo   Click to listen highlighted text! my brother-in-law's tuxedo - smoking mojego szwagra

the Prince of Denmark's plane   Click to listen highlighted text! the Prince of Denmark's plane - samolot księcia Danii

Attorney General's chair   Click to listen highlighted text! Attorney General's chair - krzesło prokuratora generalnego

 

Forma dzierżawcza rzeczownika - zastosowanie of.

Formę dzierżawczą rzeczowników (głównie nieżywotnych) możemy również tworzyć za pomocą konstrukcji z of.

 

the door of the room   Click to listen highlighted text! the door of the room - drzwi pokoju

the top of the mountain   Click to listen highlighted text! the top of the mountain - wierzchołek góry

the beginning of the journey   Click to listen highlighted text! the beginning of the journey - początek podróży

the bottom of my heart   Click to listen highlighted text! the bottom of my heart - głębia mojego serca

the joy of life   Click to listen highlighted text! the joy of life - radość życia

 

Sprawdź również:

Rzeczownik w języku angielskim - wprowadzenie

Liczba mnoga rzeczownika

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim

Rzeczownik w języku angielskim - ćwiczenia

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!