Kiedy używamy 'to be going to' do wyrażania przyszłości?

Be going to jest powszechenie używane do mówienia o przyszłości. Formy tej użyjemy  gdy:

 

Gdy mówimy o planach i zamiarach na przyszłość (jeszcze nie zaczęliśmy się jednak konkretnie do tego przygotowywać).

 

Przykładowe zdania:

 

They're going to run tomorrow morning.   Click to listen highlighted text! They're going to run tomorrow morning. - Będą biegać jutro rano.

Kate is going to look for a new car next month.   Click to listen highlighted text! Kate is going to look for a new car next month. - W przyszłym miesiącu Kate będzie szukać nowego samochodu.

Kurt is going to be a great actor.   Click to listen highlighted text! Kurt is going to be a great actor. - Kurt będzie wspaniałym aktorem.

When I retire I am going to sail around the world.   Click to listen highlighted text! When I retire I am going to sail around the world. - Gdy przejdę na emeryturę to będę żeglował dookoła swiata.

  I am going to visit my sister next week.   Click to listen highlighted text! I am going to visit my sister next week. - W przyszłym tygodniu odwiedzę moją siostrę.

 

Gdy przewidujemy co się stanie na podstawie tego co właśnie widzimy lub czego się właśnie dowiedzieliśmy.

 

Help him! He is going to faint.   Click to listen highlighted text! Help him! He is going to faint. - Pomoż mu! On zemdleje.

Look at him. He is going to jump over this fence.   Click to listen highlighted text! Look at him. He is going to jump over this fence. - Spójrz na niego. On zaraz przeskoczy to ogrodzenie.

Stop! You're going to hurt him.   Click to listen highlighted text! Stop! You're going to hurt him. - Stój! Zrobisz mu krzywdę.

Look at the sky. It's going to be a sunny day.   Click to listen highlighted text! Look at the sky. It's going to be a sunny day. - Spójrz w niebo. To będzie słoneczny dzień.

He has won a lot of money. He is going to quit his job soon.   Click to listen highlighted text! He has won a lot of money. He is going to quit his job soon. - Wygrał dużo pieniędzy. Wkrótce zwolni się z pracy.

 

Odmiana 'to be going to' przez osoby:

Liczba pojedyńcza (singular):

Liczba mnoga (plural)

I am going to eat fish today.

We are going to eat fish today.

He is going to eat fish today.

You are going to eat fish today.

He/She/It going to eat fish today.

They are going to eat fish today.

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!