Przeczenia i pytania - Present Simple

Zdania przeczące

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Present Simple po zaimku osobowym dodajemy 'do not' z wyjątkiem czasownika 'to be' oraz czasowników modalnych (can, could, may, might, etc.).

 

Subject (podmiot) - dont't/doesn't - verb (czasownik) - reszta zdania.

I don't play the guitar every day.   Click to listen highlighted text! I don't play the guitar every day.

Nie gram na gitarze codziennie.

 

Przeważnie łączymy operator "do" z "not":

 

do not - don't

does not - doesn't

 

Uwaga ! W trzeciej osobie liczby pojedyńczej - tak jak w zdaniach twierdzących do/does - zachodzi zmiana do not (don't) na does not (doesn't). W trzeciej osobie liczby pojedyńczej czasownik w przeczeniu nie zawiera już końcówki -s !

Spójrzmy na odmianę zdania przeczącego - Ja nie mieszkam w Polsce.

Liczba pojedyńcza (singular):

Liczba mnoga (plural):

don't live in Poland.

We don't live in Poland.

You don't live in Poland

You don't live in Poland.

He/She/It doesn't live in Poland.

They don't live in Poland.

 Pamiętaj ! Brak końcówki -s w czasowniku w 3 osobie liczby pojedyńczej.

Porównajmy teraz kilka zdań twierdzących i ich przeczące odpowiedniki:

 

I like basketball. - I don't like basketball.   Click to listen highlighted text! I like basketball. - I don't like basketball.

You play the guitar every evening. - You don't play the guitar every evening.   Click to listen highlighted text! You play the guitar every evening. - You don't play the guitar every evening.

He runs very fast. - He doesn't run very fast.   Click to listen highlighted text! He runs very fast. - He doesn't run very fast.

She dances on Saturdays. - She doesn't dance on Saturdays.   Click to listen highlighted text! She dances on Saturdays. - She doesn't dance on Saturdays.

It sings very loud. - It doesn't sing very loud.   Click to listen highlighted text! It sings very loud. - It doesn't sing very loud.

We climb this mountain every week. - We don't climb this mountain every week.   Click to listen highlighted text! We climb this mountain every week. - We don't climb this mountain every week.

You go to work every day. - You don't go to work every day.   Click to listen highlighted text! You go to work every day. - You don't go to work every day.

They ride a bike on Mondays. - They don't ride a bike on Mondays.   Click to listen highlighted text! They ride a bike on Mondays. - They don't ride a bike on Mondays.

 

Zdania pytające

Pytania w czasie present simple tworzymy używając operatorów 'do' oraz 'does'.

 

Do/Does - subject (podmiot) - verb (czasownik) - reszta zdania.

Does he drink tea every morning?   Click to listen highlighted text! Does he drink tea every morning?

Czy on pije herbatę każdego ranka?

 

Uwaga ! Operatora 'does' używamy oczywiscie tylko w trzeciej osobie liczby pojedyńczej.

Spójrzmy na odmianę zdania pytającego - Czy ja lubię angielski ?

Liczba pojedyńcza (singular):

Liczba mnoga (plural)

Do I like English ?

Do we like English ?

Do you like English ?

Do you like English ?

Does he/she/it like English ?

Do they like English ?

Spójrzmy na kilka przykładowych pytań w czasie Present Simple:

 

Do I often play video games?   Click to listen highlighted text! Do I often play video games? - Czy ja często gram w gry video?

Do you always sit here?   Click to listen highlighted text! Do you always sit here? - Czy ty zawsze tu sziedzisz?

Does she live here?   Click to listen highlighted text! Does she live here? - Czy ona mieszka tutaj?

Do we like them?   Click to listen highlighted text! Do we like them? - Czy my ich lubimy?

Do you never eat meat?   Click to listen highlighted text! Do you never eat meat? - Czy wy nigdy nie jecie mięsa?

Do they always smile?   Click to listen highlighted text! Do they always smile? - Czy oni zawsze się uśmiechają?

Does he like apples?   Click to listen highlighted text! Does he like apples? - Czy on lubi jabłka?

 

Sprawdź również:

Zastosowanie czasu Present Simple

Budowa czasu Present Simple

Present Simple ćwiczenia

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!