Przeczenia i pytania - Present Perfect

Zdania przeczące

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Present Perfect zaraz za operatorem 'have/has' dodajemy 'not'.

 

Podmiot + have/has + not + czasownik w formie przeszłej (nieregularne w III formie) + reszta zdania.

He has not broken his arm.   Click to listen highlighted text! He has not broken his arm.

 On nie złamał nogi.

 

Najczęściej łączymy operator "HAVE oraz HAS" z "NOT":

have not - haven’t   Click to listen highlighted text! have not - haven’t

has not - hasn’t   Click to listen highlighted text! has not - hasn’t

 

Spójrzmy na odmianę zdania przeczącego - Nie grałem z Markiem od 1999 roku.

Liczba pojedyńcza (singular):

Liczba mnoga (plural):

I haven’t played with Mark since 1999.

We haven't played with Mark since 1999.

You haven't played with Mark since 1999.

You haven't played with Mark since 1999.

He/She/It hasn't played with Mark since 1999.

They haven't played with Mark since 1999.

Porównajmy teraz kilka zdań twierdzących i ich przeczące odpowiedniki:

 

I have lost my glasses. -  I havent lost my glasses.   Click to listen highlighted text! I have lost my glasses. -  I haven’t lost my glasses. - Zgubiłem/Nie zgubiłem okularów.

John has fixed my car. - John hasnt fixed my car.   Click to listen highlighted text! John has fixed my car. - John hasn’t fixed my car. - John naprawił/nie naprawił auta.

We have won. - We havent won.   Click to listen highlighted text! We have won. - We haven’t won. - Wygraliśmy/Nie wygraliśmy.

They have found gold. - The havent found gold.   Click to listen highlighted text! They have found gold. - The haven’t found gold. - Znaleźli/Nie znaleźli złota.

She has taken the cake. - She hasnt taken the cake.   Click to listen highlighted text! She has taken the cake. - She hasn’t taken the cake. - Zabrała/Nie zabrała ciasta.

Zdania pytające

Pytania w czasie present perfect tworzymy używając inwersję. Zamieniamy ze sobą miejscami 'HAVE/HAS' oraz podmiot.

 

HAVE/HAS + podmiot + czasownik w formie przeszłej (nieregularne w III formie) + reszta zdania + ?

Have you lost your book?   Click to listen highlighted text! Have you lost your book?

Czy zgubiłeś ksiązkę?

 

Spójrzmy na odmianę zdania pytającego - Czy zgubiłeś książkę?

 

Liczba pojedyńcza (singular):

Liczba mnoga (plural)

Have I lost a book?

Have we lost a book?

Have you lost a book?

Have you lost a book?

Has he/she/it lost a book?

Have they lost a book?

Spójrzmy na kilka przykładowych pytań w czasie Present Perfect:

 

Have you seen it?   Click to listen highlighted text! Have you seen it? - Widziałeś to?

Has she come?   Click to listen highlighted text! Has she come? - Czy przyszła?

Have they worked in England long?   Click to listen highlighted text! Have they worked in England long? - Czy oni długo pracowali w Anglii?

Has he ever travelled to Germany?   Click to listen highlighted text! Has he ever travelled to Germany? - Czy on kiedykolwiek był w Niemczech?

Have you been here before?   Click to listen highlighted text! Have you been here before? - Czy już tu kiedyś byłeś?

 

Sprawdź również:

Zastosowanie czasu Present Perfect

Budowa czasu Present Perfect

Ćwiczenia Present Perfect

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!