Przeczenia i pytania - Past Simple

Zdania przeczące

Aby stworzyć zdanie przeczące w czasie Past Simple musimy użyć dodatkowego operatora 'did not'.

 

'Did not' oczywiście możemy skrócić:

did not   Click to listen highlighted text! did not = didnt   Click to listen highlighted text! didn’t

A całość wygląda następująco:

  

Podmiot + didnt + czasownik w bezokoliczniku! + reszta zdania.

 

 

They didnt go to the cinema yesterday.   Click to listen highlighted text! They didn’t go to the cinema yesterday.

Oni nie poszli wczoraj do kina.

 

Spójrzmy na odmianę zdania przeczącego - W zeszłym miesiącu nie poszedłem do pracy.

Liczba pojedyńcza (singular):

Liczba mnoga (plural):

I didn't go to work last month.

We didn't go to work last month.

You didn't go to work last month.

You didn't go to work last month.

He/She/It didn't go to work last month.

They didn't go to work last month.

 

Zapamiętaj ! W przeczeniach po użyciu operatora 'didn't' czasownik w zdaniu traci swoją formę czasu przeszłego. W przeczeniach operator 'didn't' mówi nam, że jest to czas przeszły: went - didn't go, danced - didn't dance, watched - didn't watch

W przeczeniach z czasownikiem 'to be' w czasie Past Simple nie występuje operator 'didn't'.

Przeczenia tworzymy dodając 'not' do 'was' lub 'were' i możemy je skrócić:

was not   Click to listen highlighted text! was not - wasnt   Click to listen highlighted text! wasn’t

were not   Click to listen highlighted text! were not - werent   Click to listen highlighted text! weren’t

 

Spójrzmy na odbianę zdania przeczącego: Nie było mnie w domu w poniedziałek.

Liczba pojedyńcza (singular):

Liczba mnoga (plural):

I wasn't at home on monday.

We weren't at home on monday.

You weren't at home on monday.

You weren't at home on monday.

He/She/It wasn't at home on monday.

They weren't at home on monday.

Porównajmy teraz kilka zdań twierdzących i ich przeczące odpowiedniki w czasie Present Simple:

 

I went to the doctor. - I didnt go to the doctor.   Click to listen highlighted text! I went to the doctor. - I didn’t go to the doctor. - Poszedłem/Nie poszedłem do lekarza.

Stuart came home last night - Stuart didnt come home last night.   Click to listen highlighted text! Stuart came home last night - Stuart didn’t come home last night. - Stuart wrócił/nie wrócił wczoraj do domu.

You played well last week. - You didnt play well last week.   Click to listen highlighted text! You played well last week. - You didn’t play well last week. - Grałeś/Nie grałeś dobrze w zeszłym tygodniu.

They broke the window. - They didnt brake the window.   Click to listen highlighted text! They broke the window. - They didn’t brake the window. - Zbili/Nie zbili okna.

He travelled to USA in 1996. - He didnt travel to USA in 1996.   Click to listen highlighted text! He travelled to USA in 1996. - He didn’t travel to USA in 1996. - Podróżował/Nie podróżował do USA w 1996 roku.

He was very sad yesterday. - He wasnt very sad yesterday.   Click to listen highlighted text! He was very sad yesterday. - He wasn’t very sad yesterday. - Był/Nie był wczoraj bardzo smutny.

You were drunk last night. - You werent drunk last night.   Click to listen highlighted text! You were drunk last night. - You weren’t drunk last night. - Byłeś/Nie byłeś pijany zeszłej nocy.

Zdania pytające

Pytania w czasie Past Simple tworzymy używając operator 'did' oraz inwersję.

 

DID + podmiot + czasownik w bezokoliczniku + reszta zdania + ?

Did you travel to Poland in 1999?   Click to listen highlighted text! Did you travel to Poland in 1999?

Czy byłeś w Polsce w 1999 roku?

 

Spójrzmy na odmianę zdania pytającego - "Czy jadłeś wczoraj truskawki ?"

Liczba pojedyńcza (singular):

Liczba mnoga (plural)

Did I eat strawberries yesterday?

Did we eat strawberries yesterday?

Did you eat strawberries yesterday?

Did you eat strawberries yesterday?

Did he/she/it eat strawberries yesterday?

Did they eat strawberries yesterday?

 

Krótkie odpowiedzi to: Yes, I did - tak. Oraz przecząca: No, I didn't - nie.

Zapamiętaj ! Również w pytaniach po użyciu operatora 'did' czasownik w zdaniu traci swoją formę czasu przeszłego.  I played - did I play?, I danced - did I dance?, she cooked - did she cook?

W pytaniach z czasownikiem 'to be' w czasie Past Simple nie występuje operator 'did'.

Pytania w Past Simple z użyciem czasownika "to be" tworzymy przez inwersję - zamieniamy miejscami was/were oraz podmiot:

 

Was/Were + podmiot + czasownik w bezokoliczniku + reszta zdania + ?

Was he alone in the garden last night?   Click to listen highlighted text! Was he alone in the garden last night?

Czy zeszłej nocy był sam w ogrodzie?

 

Spójrzmy jeszcze na odmianę pytania w czasie Past Simple z użyciem was/were: Czy byłem żonaty w 1999 roku ?

Liczba pojedyńcza (singular):

Liczba mnoga (plural):

Was I married in 1999?

Were we married in 1999?

Were you married in 1999?

Were you married in 1999?

Was he/she/it married in 1999?

Were they married in 1999?

 

Krótkie odpowiedzi to: Yes, I was / Yes, you were - tak. Oraz przecząca: No, I wasn't / No, you weren't - nie.

 

Spójrzmy na kilka przykładowych pytań w czasie Past Simple:

 

Did they visit New York last winter?   Click to listen highlighted text! Did they visit New York last winter? - Czy oni odwiedzili Nowy Jork ostatniego lata?

Did he have long hair when he was a teenager?   Click to listen highlighted text! Did he have long hair when he was a teenager? - Czy on jako nastolatek miał długie włosy?

Was she nice to you?   Click to listen highlighted text! Was she nice to you? - Czy była dla ciebie miła?

Were they in Warsaw three days ago?   Click to listen highlighted text! Were they in Warsaw three days ago? - Czy byli w Warszawie dwa dni temu?

Did you sleep well last night?   Click to listen highlighted text! Did you sleep well last night? - Czy dobrze spałeś ostatniej nocy?

Did you work as a dentist in 2010?   Click to listen highlighted text! Did you work as a dentist in 2010? - Czy pracowałeś jako dentysta w 2010 roku?

 

Sprawdź również:

Zastosowanie czasu Past Simple

Budowa czasu Past Simple

Ćwiczenia Past Simple

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!