Budowa czasu Past Simple

Zdania twierdzące

Zdania twierdzące w czasie Past Simple tworzymy podobnie jak zdania twierdzące w czasie Present Simple. Różnicą jest zastosowanie czasownika w czasie przeszłym. Mogą to być czasowniki regularne lub czasowniki nieregularne.

Formę przeszłą czasowników regularnych tworzymy przez dodanie końcówki -d/-ed

 

Podmiot + czasownik w formie przeszłej (nieregularne w II formie) + reszta zdania.

He played video games yesterday.   Click to listen highlighted text! He played video games yesterday.

Wczoraj grał w gry video.

 

Spójrzmy na odmianę zdania - "Tańczyłem zeszłej nocy."

Liczba pojedyńcza (singular) Liczba mnoga (plural)
I danced last night. We danced last night.
You danced last night. You danced last night.
He/She/It danced last night. They danced last night.

Uwaga ! Podczas odmiany w każdej osobie czasownik ma tylko jedną formę przeszłą. Nie zachodzi zmiana w trzeciej osobie liczby pojedyńczej znana z innych czasów.

Należy dodatkowo zwrócić uwagę na odmianę w czasie Past Simple czasownika "to be". Zachodzi tu nieregularna zmiana w drugiej osobie liczby pojedyńczej.

Spójrzmy na odmianę zdania: "W zeszłym tygodniu byłem chory."

 

Liczba pojedyńcza (singular) Liczba mnoga (plural)
I was ill last week. We were ill last week.
You were ill last week. You were ill last week.
He/She/It was ill last week. They were ill last week.

 

Dodawnie końcówki -d lub -ed podczas tworzenia form przeszłych czasowników regularnych wiąże się z pewnymi zasadami. Są one podobne do zasad jakie stosowaliśmy przy dodawaniu końcówki -s w III osobie liczby pojedyńczej w czasie Present Simple lub końcówki -ing w czasie Present Continuous. Spójrzmy jak to działa:

 

1. Do większości czasowników regularnych tworząc ich formę przeszłą dodajemy końcówkę -ed

help - helped   Click to listen highlighted text! help - helped

miss - missed   Click to listen highlighted text! miss - missed

look - looked   Click to listen highlighted text! look - looked

 

2. Gdy czasownik regularny kończy się na samogłoskę -e to aby utworzyć czas przeszły dodajemy końcówkę -d

close - closed   Click to listen highlighted text! close - closed

smile - smiled   Click to listen highlighted text! smile - smiled

love - loved   Click to listen highlighted text! love - loved

 

3. Gdy czasownik regularny kończy się na samogłoskę + y to aby utworzyć czas przeszły dodajemy końcówkę -ed

play - played   Click to listen highlighted text! play - played

enjoy - enjoyed   Click to listen highlighted text! enjoy - enjoyed

spray - sprayed   Click to listen highlighted text! spray - sprayed

 

4. Gdy czasownik regularny kończy się na spółgłoskę + y to w celu utworzenia czasu przeszłego usuwamy -y i zastępujemy końcówką -ied

cry - cried   Click to listen highlighted text! cry - cried

carry - carried   Click to listen highlighted text! carry - carried

reply - replied   Click to listen highlighted text! reply - replied

 

5. w przypadku czasowników regularnych jednosylabowych kończących się spółgłoskę (np. p,t,r), gdzie przed spółgłoską występuje samogłoska (np. a,e,o) i na nią pada akcent,  przed dodaniem "-ed" podwajamy ostatnią literę:

stop - stopped   Click to listen highlighted text! stop - stopped

shop - shopped   Click to listen highlighted text! shop - shopped

ban - banned   Click to listen highlighted text! ban - banned

Podwojenie nie występuje w przypadku, gdy akcent nie pada na przedostatnią samogłoskę, lecz na pierwszą literę wyrazu

open - opened   Click to listen highlighted text! open - opened

snow - snowed   Click to listen highlighted text! snow - snowed

offer - offered   Click to listen highlighted text! offer - offered

 

6. W przypadku czasowników regularnych kończących się na samogłoskę + l podwajamy ostatnie -l

travel - travelled   Click to listen highlighted text! travel - travelled

level - levelled   Click to listen highlighted text! level - levelled

label - labelled   Click to listen highlighted text! label - labelled

 

I jeszcze kilka przykładów zdań z Past Simple:

 

He was very angry yesterday.   Click to listen highlighted text! He was very angry yesterday. - On był wczoraj bardzo zły.

They arrived last week.   Click to listen highlighted text! They arrived last week. - Przyjechali w zeszłym tygodniu.

She came to Poland three years ago.   Click to listen highlighted text! She came to Poland three years ago. - Ona przybyła do Polski trzy lata temu.

I climbed Mont Everest two weeks ago.   Click to listen highlighted text! I climbed Mont Everest two weeks ago. - Wspiąłem się na Mont Everest dwa tygodnie temu.

We travelled to Greece last month.   Click to listen highlighted text! We travelled to Greece last month. - W zeszłym miesiącu pojechaliśmy do Grecji.

He opened the window and jumped out. It was really stupid.   Click to listen highlighted text! He opened the window and jumped out. It was really stupid. - Otworzył okno i wyskoczył. To było naprawdę głupie.

 

Sprawdź również:

Zastosowanie czasu Past Simple

Przeczenia i pytania Past Simple

Ćwiczenia Past Simple

 

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!