Kiedy używamy czas Past Perfect?

Past Perfect Tense

 

  • gdy mówimy o czynnościach przeszłych, które miały miejsce przed inną czynnoscią w przeszłości, np: 

He had visited his grandma before he went to school.   Click to listen highlighted text! He had visited his grandma before he went to school. - Odwiedził swoją babcię zanim poszedł do szkoły.

When I got home yesterday, my mother had allready prepared supper.   Click to listen highlighted text! When I got home yesterday, my mother had allready prepared supper. - Gdy wróciłem wczoraj do domu moja mama miała już gotową kolację.

 

  • gdy mówimy o czynnościach przeszłych, które miały miejsce przed określonym momentem z przeszłości, np:

He had never seen her before last night.   Click to listen highlighted text! He had never seen her before last night. - Do wczorajszego wieczoru nigdy wcześniej jej nie widział.

He confirmed that he had shot that guy before 11 o'clock.   Click to listen highlighted text! He confirmed that he had shot that guy before 11 o'clock. - Potwierdził, że zastrzelił tego gościa przed 11.

You had studied Spanish before you moved to Madrid.   Click to listen highlighted text! You had studied Spanish before you moved to Madrid. - Uczyłeś się hiszpańskiego zanim przeprowadziłeś się do Madrytu.

 

  • w zdaniach w  III okresie warunkowym, np:

If she had seen him, she would have talked to him.   Click to listen highlighted text! If she had seen him, she would have talked to him. - Gdyby go widziała, to by z nim porozmawiała.

If I had known her better, I wouldn't have trusted her.   Click to listen highlighted text! If I had known her better, I wouldn't have trusted her. - Gdybym znał ją lepiej to bym jej nie zaufał.

 

  • w konstukcji zdań z 'wish' gdy mówimy o przeszłości - żałujemy, że coś się nie stało lub nie doszło do skutku, np:
 
I wish she had finished the University.   Click to listen highlighted text! I wish she had finished the University. - Szkoda, że nie ukończyła studiów.
 
I wish I had spoken to him that night.   Click to listen highlighted text! I wish I had spoken to him that night. - Żałuję, że nie porozmawiałem z nim tamtej nocy
 
 

Czas Past Perfect jest często stosowany z poniższymi wyrażeniami czasu (time expressions):

already, before, by the time, never, ever, yet, since, for

 

Sprawdź również:

Budowa czasu Past Perfect

Przeczenia i pytania Past Perfect

Past Perfect ćwiczenia

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!