Budowa czasu Past Perfect Continuous

Zdania twierdzące

Czas Past Perfect Continuous tworzymy używając operatora had + been oraz  czasownika z końcówką -ing.

 

Podmiot + had + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.

She had been waiting for hours, so she decided to sit down.

Czekała od wielu godzin więc postanowiła usiąść.

Podczas odmiany zdań przez osoby nie zachodzi żadna zmiana w formie operatora lub czasownika: I/you/he/she/it/we/you/they had been working hard all week, so it was time to rest.

Czynność, która wydarzyła się później w przeszłości jest wyrażana w czasie Past Simple. Jeśli w zdaniu pojawia się tylko forma czasu Past Perfect Continuous to uzasadnienie użycia tego czasu znajduje się w kontekście całej wypowiedzi.

I jeszcze kilka przykładowych zdań twierdzących w czasie Past Perfect Continuous:

David was angry because he had been arguing with his wife for an hour.   Click to listen highlighted text! David was angry because he had been arguing with his wife for an hour. - David był zły ponieważ godzinę kłócił się z żoną.

He had been sitting for four hours in his boat before he caught a fish.   Click to listen highlighted text! He had been sitting for four hours in his boat before he caught a fish. - Siedział w łódce cztery godziny zanim złowił rybę.

They had been flying for ten hours before they finally arrived to Boston.   Click to listen highlighted text! They had been flying for ten hours before they finally arrived to Boston. - Lecieli dziesięć godzin zanim w końcu dotarli do Bostonu. 

She gained weight because she had been eating fast food for a long time.   Click to listen highlighted text! She gained weight because she had been eating fast food for a long time. - Przytyła ponieważ przez długi czas jadła fast food.

He had been working here for two years before you started.   Click to listen highlighted text! He had been working here for two years before you started. - On pracował tu już dwa lata przed tobą.

They were exhausted because they had been swimming all day.   Click to listen highlighted text! They were exhausted because they had been swimming all day. - Byli wykończeni bo pływali przez cały dzień.

 

Sprawdź również:

Zastosowanie czasu Past Perfect Continuous

Przeczenia i pytania Past Perfect Continuous

Ćwiczenia Past Perfect Continuous

 

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!