Kiedy używamy czas Past Continuous?

Past Continuous Tense

 

  • gdy mówimy o czynnościach, które trwały, były w toku w określonym czasie w przeszłości, np: 

He was writing a letter at 9 o'clock yesterday.   Click to listen highlighted text! He was writing a letter at 9 o'clock yesterday. - Wczoraj o godzinie 9:00 pisał list.

Last night at 7 p.m. I was watching TV.   Click to listen highlighted text! Last night at 7 p.m. I was watching TV. - Ostatniego wieczoru o 7:00 oglądałem TV.

 

  • dla czynności, które były tłem czynności krótkich. Czynnośc długa jest wyrażana w czasie Past Continuous, a krótka w czasie Past Simple, np:

She was walking down the street when suddenly it started to rain.   Click to listen highlighted text! She was walking down the street when suddenly it started to rain. - Szła ulicą ,kiedy nagle zaczęło padać.

Mark was reading a book when his mother came into his room.   Click to listen highlighted text! Mark was reading a book when his mother came into his room. - Mark czytał książkę, gdy jego mama weszła do jego pokoju.

They were running in the park when they saw a bear.   Click to listen highlighted text! They were running in the park when they saw a bear. - Biegali w parku, kiedy zobaczyli niedźwiedzia.

 

  • w Past Continuous możemy również mówić o dwóch lub więcej czynnościach wykonywanych w tym samym czasie w przeszłości, które trwały jednocześnie, np:

I was reading an article while he was watching TV.   Click to listen highlighted text! I was reading an article while he was watching TV. - Ja czytałem artykuł podczas gdy on oglądał TV.)

They were working in the garden while Mary was cleaning the kitchen.   Click to listen highlighted text! They were working in the garden while Mary was cleaning the kitchen. - Oni pracowali w ogrodzie podczas gdy Mary sprzątała kuchnię.

 

  • podczas opisu tła wydarzeń:
 
It was a fantastic day. The sun was shining and we were sitting in the garden.   Click to listen highlighted text! It was a fantastic day. The sun was shining and we were sitting in the garden. - To był wspaniały dzień. Świeciło słońce a my siedzieliśmy w ogrodzie.
 
 

Czas Past Continuous jest używany z następującymi wyrażeniami czasu (time expressions):

while, when, as

this time yesterday, this time last week

all day yesterday, all last night

 

Sprawdź również:

Budowa czasu Past Continuous

Przeczenia i pytania Past Continuous

Past Continuous ćwiczenia

 

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!