testy gramatyka angielska

Lista ćwiczeń i testów z gramatyki języka angielskiego.

Zestaw ćwiczeń i testów z gramatyki języka angielskiego pozwala w praktyce zastosować przyswojoną wiedzę teoretyczną z zakresu gramatyki języka angielskiego. Wszystkie testy z języka angielskiego online zostaną automatycznie sprawdzone i ukierunkują, które obszary angielskiej gramatyki wymagają jeszcze powtórzenia. Aby zapisywać wyniki należy się zalogować.

Articles - przedimki (a/an/the):

Choose the correct article - a/an/the or no article - test 1

Choose the correct article - a/an/the or no article - test 2

Choose the correct article - a/an/the or no article - test 3

Choose the correct article - a/an/the or no article - test 4


Noun - Rzeczownik - Ćwiczenia i Testy:

Write the plural form of the nouns - exercise No. 1

Write the plural form of the nouns - exercise No. 2

Write the plural form of the nouns - exercise No. 3


Present Simple:

Choose the correct form of the verb in Present Simple - test 1

Use the correct form of the verb in Present Simple - test 2

Use the correct form of the verb in Present Simple - test 3.

Use the correct form of the verb "to be" - test 1.

Choose the correct form of the verb 'to be' - test 2.

Make negative sentences in Present Simple.

Make questions in Present Simple.


Present Continuous:

Write the correct form of the verb in Present Continuous.

Make negative sentence in Present Continuous.

Make questions in Present Continuous.

Present Continuous vs Present Simple No. 1 - choose the correct tense

Present Continuous vs Present Simple No. 2 - choose the correct tense


Present Perfect:

Choose 'for' or 'since' in Present Perfect sentences.

Fill the gaps with the correct form of the verb in Present Perfect.

Make questions in Present Perfect.

Make negative in Present Perfect.


Present Perfect Continuous:

Write the correct form of the verb in Present Perfect Continuous - test 1.

Make negative sentences in Present Perfect Continuous.

Make questions in Present Perfect Continuous.

Write the correct form of the verb in Present Perfect Continuous - test 2.


Past Simple:

Write the correct form of the verb in Past Simple - test 1.

Write the correct form of the verb in Past Simple - test 2.

Write the correct form of the verb in Past Simple - test 3.

Write negative sentences in Past Simple

Write questions in Past Simple

Past Simple vs Present Perfect No. 1 - choose the correct tense

Past Simple vs Present Perfect No. 1 - choose the correct tense


Past Continuous:

Write the correct form of the verb in Past Continuous - test 1.

Make negative sentences in Past Continuous.

Make questions in Past Continuous.

Write the correct form of the verb in Past Continuous - test 2.

Write the correct form of the verb in Past Continuous - test 3.

Past Simple vs Past Continuous - choose the correct tense - test 1.


Past Perfect:

Write the correct form of the verb in Past Perfect - test 1.

Make negative sentences in Past Perfect.

Make questions in Past Perfect.

Write the correct form of the verb in Past Perfect No - test 2.


Past Perfect Continuous:

Write the correct form of the verb in Past Perfect Continuous - test 1.

Make negative sentences in Past Perfect Continuous.

Make questions in Past Perfect Continuous.


Future Simple:

Write the correct form of the verb in Future Simple - test 1.

Make negative sentences in Future Simple.

Make questions in Future Simple.


Future Continuous:

Write the correct form of the verb in Future Continuous - test 1.

Make negative sentences in Future Continuous.

Make questions in Future Continuous.


Future Perfect:

Write the correct form of the verb in Future Perfect - test 1.

Make negative sentences in Future Perfect.

Make questions in Future Perfect.


Future Perfect Continuous:

Write the correct form of the verb in Future Perfect Continuous - test 1.

Make negative sentences in Future Perfect Continuous.


Wyrażanie przyszłości Testy:

WILL or BE GOING TO - Test No 1

WILL or BE GOING TO - Test No 2

Present Simple or Present Continuous - wyrażanie przyszłości - Test No 3

WILL or BE GOING TO - Test No 4


Conditionals - Okresy warunkowe:

Write the correct form of the verb in the First Conditional - test 1.

Write the correct form of the verb in the Second Conditional - test 1.

Write the correct form of the verb in the Third Conditional - test 1.


Strona Bierna (Passive Voice) Testy:

Passive voice test No. 1 - write passive in Simple tenses.

Passive voice test No. 2 - write passive in Continuous tenses.

Passive voice test No. 3 - write passive in Perfect tenses.

Passive voice test No. 4 - write passive (mixed tenses).

Passive voice test No. 5 - write passive (mixed tenses) (2).

Passive voice test No. 6 - write passive (mixed tenses).


Reported Speech - Mowa zależna Testy:

Reported Speech test - exercise No. 1

Reported Speech test - exercise No. 2

Reported Speech test - exercise No. 3

Reported Speech test - exercise No. 4

Reported Speech test (questions) - exercise No. 5


Possessive pronouns and adjectives - zaimki w języku angielskim - ćwiczenia:

Possessive adjectives test No 1

Possessive adjectives test No 2

Possessive adjective test No 3

Possessive pronouns test No 1

Object pronouns test No 1

Demonstrative pronouns test No 1

Facebook - polub nas :)

Click to listen highlighted text!